Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН, Град Троян

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза.

 

Болницата е с обща площ 50 000 кв. метра, разположена в красив парк с иглолистна растителност.

 

В лечебното заведение работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти, които се грижат за здравето на своите пациенти.


СБАЛББ - Троян е специализирана и осъществява следните лечебни дейности :

 

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.
 • Диспансеризация.
 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.


По следните специалности :

 

 • Пневмология и фтизиатрия.
 • Клинична лаборатория.
 • Микробиология.
 • Образна диагностика.


В СБАЛББ - Троян се приемат пациенти от цялата страна, насочени от общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, от ЦСНМП и от други лечебни заведения или сами по собствен избор.

 

Извършва диспансерна дейност по отношение на туберкулозата за населението на Ловешка област.

 

Болницата е акредитирана през 2011 година с оценка за цялостна медицинска дейност "Отлична" за срок от пет години.

 

В СБАЛББ - Троян е въвела Система за управление на качеството и притежава Сертификат, съгласно стандарт EN ISO 9001.

 

СТРУКТУРА

СБАЛББ - Троян ЕООД разполага с :


Консултативно - диагностичният блок на болницата се състои от:


Приемно - консултативни кабинети по :

 

 • пневмология и фтизиатрия
 • пневмо - фтизиатричен диспансерен кабинет

 

Медико - диагностични лаборатории :

 

 • Клинична лаборатория със следните профили - морфологичен, биохимичен, серологичен и урини
 • Микробиологична лаборатория по туберкулоза
 • Белодробна функционална лаборатория със следните звена : Функционално изследване на дишането
 • Кръвно - газов анализ и АКС

 

Бронхологичен кабинет

 

Отделения без легла :


Отделение по образна диагностика - включва рентгеноскопичен, графичен и ехографски кабинети.


Стационарният блок на болницата е с общо 90 легла/за активно лечение/ и се състои от :

 

 • Отделение по пневмология - 60 легла, осъществяващо медицинска дейност по пневмология, включително 4 легла за интензивно наблюдение и лечение за потребностите на лечебното заведение.
 • Отделение по фтизиатрия - 30 легла, осъществяващо медицинска дейност по фтизиатрия.Болничната аптека е разположена в сградата на Пневмологично отделение, с площ отговаряща на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

 

Административно - стопанския блок

 

Стопански блок

 

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН

Град Троян, Община Троян, ул. Васил Левски 253
Телефон: 067062701, 067062702
Интернет сайт: sbalbb-troyan.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Троян

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р РУМЯНА КОЖУХАРОВА-ТРОЯН ЕООД, Троян

АСМП-ИП по Кардиология – Д-р Румяна Кожухарова, Троян е специализиран кадиологичен кабинет, в който се оказва доболнична помощ по кардиология. Начело на амбулаторията и екипа, зает в нея, е Д-р

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН, Троян

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на неспецифични белодробни заболявания и ту