Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО, Град Пловдив

бързина и качество в обслужването

бързина и качество в обслужването, високо качество на предлаганите услуги, високото ниво на обслужване, въвеждане на методи за безопасност, екип от квалифицирани консултанти, екип с теорeтична подготовка и практически опит, консултации за безопасни условия на труд, лицензирана служба по трудова медицина, лицензирана стм пловдив, минимизиране на рисковете, обучения за безопасни условия на труд, подобряване на трудовата ефективност, служба по трудова медицина темпо, стм темпо високото ниво на обслужване, стм темпо пловдив

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО
Информация

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО е със седалище град Пловдив, бул. България № 61, ет. 3.

 

Още от самото създаване, екипът на СТМ Темпо работи в силно конкурентна среда, но високото ниво на обслужване доведе до тяхното утвърждаване, като лоялен и коректен партньор.

 

Лицензирана служба по трудова медицина, която прави оценка на риска на работните места, извършва консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактични прегледи.

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО предлага бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една единствена цел - минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност.

 

Екипът на СТМ се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

 

Клиентите на СТМ Темпо са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

 

Поддържайки контакти със своите партньори, СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО гарантира непрекъснато усъвършенстване на работата си и високо качество на предлаганите услуги.

 

ДЕЙНОСТ

 

Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.

 


Основните функции на СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО са :

 

 

 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.

 

 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.

 

 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.

 

 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.

 

 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.

 

 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.

 

 • Оценява физични фактори на работната среда.

 

 • Оценява физиологични фактори - работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение, както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.

 

 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.

 

 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.

 

 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

 

 


СТМ - ТЕМПО прави оценка за влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез :

 

 

 • Организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях.

 

 • Дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.

 

 • Анализира здравословното състояние на служителите.

 

 • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.

 

 • При напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние.

 

 

 

Контакти

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЕМПО

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. България 61, ет. 3
Телефон: 032940976, 032940977
Факс: 032940977
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Пловдив-град

Д-Р ДАНИ ЯКУБ

Д-Р ДАНИ ЯКУБ, Пловдив

Д-р Дани Якуб е специалист по дентална медицина – хирург, стоматолог и имплантолог. В кабинета на Д-р Якуб се извършват спешни стоматологични хирургични интервенции. Кабинетът е

Регистър на здравеопазването

ДОКТОР АТАНАС ГЮЛЕВ, Пловдив

Д-Р АТАНАС ГЮЛЕВ е специалист по ушно-носно-гърлени болести, практикуващ в град Пловдив, ул. Перущица № 1А, отделение УНГ. Завършил cпeциaлнocт УHГ в Meдицинcĸи yнивepcитeт град Πл

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ ЕООД, Пловдив

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН е лечебно заведение на територията на град Пловдив, кв. Кючук Париж, бул. Н. Й. Вапцаров 9. Модерно здравно заведение, което

АУДИО МЕД БГ ЕООД

АУДИО МЕД БГ ЕООД, Пловдив

В Центъра за слухопротезиране на Аудио Мед БГ, при предварително записан час, получавате безплатно изследване на слуха, както и безплатна помощ при изготвяне на нужните документи за получава