Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005, Град София - Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005
Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

 

Екипът на СТМ НАДЯ 2005 се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

 

Във фирмата работят висококвалифицирани медицински и инженерни специалисти с продължителен стаж в областта на трудовата медицина, професионалната патология, охраната на труда и санитарната химия. На ключови длъжности са назначени хора, работили дълги години в Главната инспекция по труда, МВР - болница, БАН, ХЕИ и професионалните съюзи. На трудов договор работят лекар, със специалност Хигиена на труда и над 30 години трудов стаж по специалността, инспектор по обществено здраве, двама електро - инженери, физик и химик.


НАДЕЖДА ШОШКОВА - Управител на СТМ НАДЯ 2005

 

Завършила Пловдивския университет със специалност Химия. Започнала кариерата си в токсикологичната лаборатория на ОХЕИ в град Пловдив. След това работила в управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. През 2000 година основава фирмата и продължава по настоящем успешно да я ръководи.


Д-Р ВАСИЛ ГРОНКОВ - Ръководител на СТМ

 

Лекар с 34 годишен трудов стаж в сферата на профилактиката. Завършил Медицинска академия, София със две специалности - хигиена на труда и микробиология. Започнал трудовата си кариера в ОХЕИ, град Бургас, след което работи в ЦВХПЛ към ВВМИ, Транспортна ХЕИ, управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. От 2006 година ръководи Службата по трудова медицина.


ЦВЕТАНА БРАТАНОВА - Експерт здравословни и безопасни условия на труд

 

Завършила Централния полувисш медицински институт, София, специалност Санитарен инспектор. Работила двадесет години в различни ведомствени лаборатории на БТК, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.


ИНЖ. СТОЯН СТОИМЕНОВ - Отговорник по качеството

 

Инженер - минна електромеханика. Работил двадесет години от 1980 до 2010 в Главна инспекция по труда, като главен инспектор.


ИНЖ. ЦВЕТАН МИЛУШЕВ

 

Инженер - електроинженер. Предишен опит в Органи за контрол от вид C. Работил като експерт в Български Институт по Метрология, а също и като ръководител екип по захранване на телекомуникационна техника.


Д. ФИЗ. ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ - Специалист измервания по електробезопасност и ФРС

Работил в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.


МАРИН ШОШКОВ - Финансов директор

 

Икономист със седемнадесет годишен трудов стаж. Завършил в УНСС Международни икономически отношения, работил в отдел Ликвидност на няколко чужди банки.

 

Контакти

Хотел комплекс Тифани

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Вила Лист

Град София, Община Столична, ул. Яни Попов 5
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Топузови

Град София, Община Столична, Васил Априлов 10
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Сън

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Чолакис

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Скакля

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Камови

Град София, Община Столична, ул. Витоша 3А
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Привилидж Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Месамбрия Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Океана

Град София, Община Столична, ул. Кефалов, 7М
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Земен рай

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Банско

Град София, Община Столична, кв.Драгалевци ул.Бела Донна 6
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Червен

Град София, Община Столична, м. Конски дол
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Аква

Град София, Община Столична, ул. Емона
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Мони

Град София, Община Столична, ул. Перелик 2
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Малката Стопанка

Град София, Община Столична, ул.Славянска 8
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод