Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005, Град София - Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005
Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

 

Екипът на СТМ НАДЯ 2005 се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

 

Във фирмата работят висококвалифицирани медицински и инженерни специалисти с продължителен стаж в областта на трудовата медицина, професионалната патология, охраната на труда и санитарната химия. На ключови длъжности са назначени хора, работили дълги години в Главната инспекция по труда, МВР - болница, БАН, ХЕИ и професионалните съюзи. На трудов договор работят лекар, със специалност Хигиена на труда и над 30 години трудов стаж по специалността, инспектор по обществено здраве, двама електро - инженери, физик и химик.


НАДЕЖДА ШОШКОВА - Управител на СТМ НАДЯ 2005

 

Завършила Пловдивския университет със специалност Химия. Започнала кариерата си в токсикологичната лаборатория на ОХЕИ в град Пловдив. След това работила в управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. През 2000 година основава фирмата и продължава по настоящем успешно да я ръководи.


Д-Р ВАСИЛ ГРОНКОВ - Ръководител на СТМ

 

Лекар с 34 годишен трудов стаж в сферата на профилактиката. Завършил Медицинска академия, София със две специалности - хигиена на труда и микробиология. Започнал трудовата си кариера в ОХЕИ, град Бургас, след което работи в ЦВХПЛ към ВВМИ, Транспортна ХЕИ, управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. От 2006 година ръководи Службата по трудова медицина.


ЦВЕТАНА БРАТАНОВА - Експерт здравословни и безопасни условия на труд

 

Завършила Централния полувисш медицински институт, София, специалност Санитарен инспектор. Работила двадесет години в различни ведомствени лаборатории на БТК, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.


ИНЖ. СТОЯН СТОИМЕНОВ - Отговорник по качеството

 

Инженер - минна електромеханика. Работил двадесет години от 1980 до 2010 в Главна инспекция по труда, като главен инспектор.


ИНЖ. ЦВЕТАН МИЛУШЕВ

 

Инженер - електроинженер. Предишен опит в Органи за контрол от вид C. Работил като експерт в Български Институт по Метрология, а също и като ръководител екип по захранване на телекомуникационна техника.


Д. ФИЗ. ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ - Специалист измервания по електробезопасност и ФРС

Работил в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.


МАРИН ШОШКОВ - Финансов директор

 

Икономист със седемнадесет годишен трудов стаж. Завършил в УНСС Международни икономически отношения, работил в отдел Ликвидност на няколко чужди банки.

 

Контакти

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени