Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005, Град София - Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005
Екип

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

 

Екипът на СТМ НАДЯ 2005 се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

 

Във фирмата работят висококвалифицирани медицински и инженерни специалисти с продължителен стаж в областта на трудовата медицина, професионалната патология, охраната на труда и санитарната химия. На ключови длъжности са назначени хора, работили дълги години в Главната инспекция по труда, МВР - болница, БАН, ХЕИ и професионалните съюзи. На трудов договор работят лекар, със специалност Хигиена на труда и над 30 години трудов стаж по специалността, инспектор по обществено здраве, двама електро - инженери, физик и химик.


НАДЕЖДА ШОШКОВА - Управител на СТМ НАДЯ 2005

 

Завършила Пловдивския университет със специалност Химия. Започнала кариерата си в токсикологичната лаборатория на ОХЕИ в град Пловдив. След това работила в управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. През 2000 година основава фирмата и продължава по настоящем успешно да я ръководи.


Д-Р ВАСИЛ ГРОНКОВ - Ръководител на СТМ

 

Лекар с 34 годишен трудов стаж в сферата на профилактиката. Завършил Медицинска академия, София със две специалности - хигиена на труда и микробиология. Започнал трудовата си кариера в ОХЕИ, град Бургас, след което работи в ЦВХПЛ към ВВМИ, Транспортна ХЕИ, управление Охрана на труда при ЦС на БПС и в отдел Хигиена на труда към ИА ГИТ. От 2006 година ръководи Службата по трудова медицина.


ЦВЕТАНА БРАТАНОВА - Експерт здравословни и безопасни условия на труд

 

Завършила Централния полувисш медицински институт, София, специалност Санитарен инспектор. Работила двадесет години в различни ведомствени лаборатории на БТК, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.


ИНЖ. СТОЯН СТОИМЕНОВ - Отговорник по качеството

 

Инженер - минна електромеханика. Работил двадесет години от 1980 до 2010 в Главна инспекция по труда, като главен инспектор.


ИНЖ. ЦВЕТАН МИЛУШЕВ

 

Инженер - електроинженер. Предишен опит в Органи за контрол от вид C. Работил като експерт в Български Институт по Метрология, а също и като ръководител екип по захранване на телекомуникационна техника.


Д. ФИЗ. ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ - Специалист измервания по електробезопасност и ФРС

Работил в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.


МАРИН ШОШКОВ - Финансов директор

 

Икономист със седемнадесет годишен трудов стаж. Завършил в УНСС Международни икономически отношения, работил в отдел Ликвидност на няколко чужди банки.

 

Контакти

Хотел комплекс Тифани

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Вила Лист

Град София, Община Столична, ул. Яни Попов 5
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Топузови

Град София, Община Столична, Васил Априлов 10
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Сън

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Чолакис

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Скакля

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Камови

Град София, Община Столична, ул. Витоша 3А
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Привилидж Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Месамбрия Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Океана

Град София, Община Столична, ул. Кефалов, 7М
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Земен рай

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Банско

Град София, Община Столична, кв.Драгалевци ул.Бела Донна 6
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Червен

Град София, Община Столична, м. Конски дол
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Аква

Град София, Община Столична, ул. Емона
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Мони

Град София, Община Столична, ул. Перелик 2
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Малката Стопанка

Град София, Община Столична, ул.Славянска 8
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за интегративна медицина

Медицински център за интегративна медицина, София

Първaта и единствена за момента в България Клиника за лечение на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина отвори врати през 2006 год. в гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Де