Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005, Град София

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005
Информация

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005 е със седалище град София, ул. Георги Бенковски № 25.

 

Регистрирана съгласно нормативни изисквания с удостоверение № 145-3/27.08.2012 година на МЗ.

 

Развива дейност като Служба по трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25 януари 2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ и Министерството на труда и социалната политика, обнародвана в ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 година.


СТМ НАДЯ 2005 предлага бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една единствена цел - минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност.


Екипът се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит - лекари със специалност трудова медицина.


Клиентите на СТМ НАДЯ 2005 са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.


С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на услугите, към Службата по трудова медицина работи Орган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА Българска служба за акредитация.


СТМ НАДЯ 2005 е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 108952.


Още от самото начало екипът на СТМ НАДЯ 2005 работи в силно конкурентна среда, но високото ниво на обслужване доведе до утвърждаването и, като лоялен и коректен партньор.

 

УСЛУГИ

Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.

 

Основните функции на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005 са :

 

 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
 • Оценява физични фактори на работната среда.
 • Оценява физиологични фактори - работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение, както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

 

СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005 прави оценка за влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез :

 

 • Организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях.
 • Дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.
 • Анализира здравословното състояние на служителите.
 • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.
 • При напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние.

 

 

 

Контакти

Хотел комплекс Тифани

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Вила Лист

Град София, Община Столична, ул. Яни Попов 5
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Топузови

Град София, Община Столична, Васил Априлов 10
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Сън

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Чолакис

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Скакля

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Камови

Град София, Община Столична, ул. Витоша 3А
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Привилидж Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Месамбрия Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Океана

Град София, Община Столична, ул. Кефалов, 7М
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Земен рай

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Банско

Град София, Община Столична, кв.Драгалевци ул.Бела Донна 6
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Червен

Град София, Община Столична, м. Конски дол
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Аква

Град София, Община Столична, ул. Емона
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Мони

Град София, Община Столична, ул. Перелик 2
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Малката Стопанка

Град София, Община Столична, ул.Славянска 8
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод