Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД, Село Баните - Прием

, лечение на заболявания на нервната система, лечение на стерилитет баните, сбр баните, сбр национален комплекс, сбр нк еад, смолянско, филиал баните, център за профилактика и рехабилитация

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
Прием

Свободен прием


Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД на свободен прием могат да постъпят за лечение български и чуждестранни граждани.


Клинични пътеки


Прием по Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация


НОИ


Прием по програма НОИ в „СБР –НК” ЕАД


Пациенти с увреждания


Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат пациенти с временни и трайни увреждания.


Ветерани


Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Контакти

Хотел Шератон София Хотел Бaлкан

Село Баните, Община Баните, пл. Света Неделя 5
Телефон: 030252257
Факс: 030252342
Интернет сайт: nkrehabilitation.bg/filiali/banite

Галерия

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

Още Здравни заведения в Община Баните

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД, Баните

СБР – НК ЕАД е лидер в страната в областта на физикалната и рехабилитационната медицина. Дружеството използва, в своята дейнсот, утвърдени медицински стандарти в съчетание с природните рес