Регистър на здравеопазването

СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУДОГЛУ ЕООД, Град Пловдив

СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУДОГЛУ ЕООД
Информация

СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР П. КУДОГЛУ ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУДОГЛУ ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на белодробни заболявания.

 

СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР П. КУДОГЛУ - Пловдив осъществява следните лечебни дейности :

 

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.
 • Диспансеризация.
 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.

 

Болничното заведение извършва диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания :

 

 • Хроничен бронхит
 • Белодробен емфизем
 • Белодробни абсцеси
 • Бронхопневмонии
 • Бронхиална астма
 • Плеврални изливи и пневмонии

 

Лечебното заведение разполага с екип от висококвалифицирани медицински специалисти с отлична професионална подготовка - специалисти по пневмология и фтизиатрия, рентгенови лаборанти, медицински сестри, клинични лаборанти и санитари, които полагат грижи за зравето на пациентите.

 

Кабинетите и лабораториите разполагат със съвременна апаратура.

 

В СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР П. КУДОГЛУ - Пловдив се приемат пациенти от цялата страна, насочени от общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, от ЦСНМП и от други лечебни заведения или сами по собствен избор.

 

СТРУКТУРА

СБПФЗАЛ - ДИМИТЪР П. КУДОГЛУ разполага с :


Консултативно - диагностичен блок


Консултативни кабинети
регистратура - 032608349

 

 • Приемно консултативен кабинет - прием на пациенти за ПО - 032608359
 • Кабинети за контрол на туберкулозата - прием на пациенти за ПФО лекари - 032608358, 032608351, 032608347
 • Детски кабинет за контрол на туберкулоза - 032608366
 • Функционална диагностика -032608387
 • Бронхологичен кабинет - 032608378


Медико - диагностични лаборатории

 

 • Клинична лаборатория - 032608369, 032608370
 • Микробиологична лаборатория - лекар - 032608377, лаборанти - 032608376


Отделения без легла

 

 • Отделение за образна диагностика - лекар - 032608367, рентгенови лаборанти - 032608353.

 

Стационарен блок

 

ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 • началник о-е - 032608388
 • лекари І-ви етаж - 032608372
 • лекари ІІ-ри етаж - 032608389, 032608385
 • старша мед. сестра - 032608343
 • манитулационна І-ви етаж - 032608383
 • манипулационна ІІ-ри етаж - 032608384


ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Административно - стопански блок - 032634375

 

Контакти

Семеен хотел за гости

Град Пловдив, Община Пловдив-град, махала Длъжковска
Телефон: 032608349
Факс: 032634375
Интернет сайт: www.pulmohospital-plovdiv.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Пловдив-град

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Денонощна аптека Мальовица

Денонощна аптека Мальовица, Пловдив

Аптека Мальовица, град Пловдив, бул. Васил Априлов 68 е един от лидерите в аптечния бранш. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър

Регистър на здравеопазването

ЕТ Д-р Недка Стайкова-Стоянова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, Пловдив

Д-р Недка Стайкова-Стоянова е практикуващ лекар - извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град Пловдив, ул. Гергана № 7, ДКЦ ІV, ет. 1. Специалист с дългого