Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД - Структура

болница за активно лечение по онкология варна

болница за активно лечение по онкология варна, болница за лечение на онкологични заболявания, болница за лечение по онкология варна, болница за онкологични заболявания варна, болница за онкологични заболявания др марко марков, болница с модерна апаратура варна, болнична помощ по онкология варна, диагностика на онкологични заболявания варна, диагностика на ракови заболявания варна, диспансеризация на онкологични заболявания варна, добри специалисти по онкология варна, заведение за болнична помощ по онкология варна, лечебно заведение по онкология варна, лечение на злокачествени заболявания варна, лечение на онкологични заболявания варна, лъчетерапия варна, модерна апаратура за лъчелечение варна, онкологична болница варна, препоръчана болница по онкология варна, препоръчана онкологична болница варна, сбaлоз варна, сбaлоз др марко антонов марков, сбaлоз др марко антонов марков варна, сбaлоз др марков варна, сбал по онкология варна, сбал по онкология др марков варна, сбалоз варна еоод, специализирана болница за активно лечение варна, специализирана болница по онкология варна, съвременно лечение на онкологични заболявания

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД
Структура

СБАЛОЗ Д-р Марков е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, което осъществява диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачествени онкологични образувания, заболявания и преканцерози.

 

Стреми се да предостави на хората с онкологични заболявания широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, съответстващи на европейските стандарти.

 

Структурата на СБАЛОЗ Д-р Марков включва:

 

 • Управление;

 

 • Диагностично консултативен блок с консултативни кабинети по медицинска онкология, акушерство и гинекология, хирургия, урология, онкодерматология, клинична хематология, лъчелечение и гастроентерология, медико - диагностични лаборатории и отделения без легла;

 

 • Хирургично отделение;

 

 • Онкогинекологично отделение;

 

 • Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

 

 • Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи; 

 

 • Отделение по лъчелечение;

 

 • Отделение по онкологична гастроентерология;

 

 • Отделение по образна диагностика;

 

 • Отделение по обща и клинична патология;

 

 • Клинична лаборатория;

 

 • Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания;

 

 • Болнична аптека

 

 

Контакти

СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Град Варна, Община Варна, бул. Цар Освободител 100 - База 1
Телефон: 052975840, 052975829
Интернет сайт: varnaoncology.org

СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Град Варна, Община Варна, Местност Вилите, кв. Аспарухово - База 2
Телефон: 052975840, 052370666
Интернет сайт: varnaoncology.org

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Телефон: 052975840, 052975829
Интернет сайт: varnaoncology.org

Галерия

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Още Здравни заведения в Град Варна

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Сий Лаб отваря врати през 2008 год. със седалище град Варна, бул. Република 15, ет. 1, медицински комплекс Младост. Създадена с желание, п

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус е със седалище град Варна. Създадена с много ентусиазъм и желание, за да предостави на своите пациенти любезно обслужване, добри услов