Регистър на здравеопазването

СБДПЛББ - РОМАН ЕООД, Град Роман

СБДПЛББ - РОМАН ЕООД
Информация

СБДПЛББ - РОМАН ЕООД

СБДПЛББ - Роман ЕООД е лечебно заведение, основана през 1952 година в град Роман.

 

Здравното заведение провежда консервативно /неоперативно/ лечение на заболявания на бронхо - пулмоналната система.

 

Допълнитлен фактор подпомагащ оздравителния процес е уникалния климат на района - съчетанието на надморската височина /165 м./, мека зима и хладно лято, подходящата влажност, която е с доказан благоприятстващ ефект при лечението на заболявания на дихателната система.

 

Екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит - пневмофтизиатри, интернисти и кинезитерапевти, полагат специализирани, професионални грижи за здравето на пациентите.

 

СБДПЛББ - Роман ЕООД разполага с отделение по физикална терапия и рехабилитация за лечение на белодробни, неврологични и заболявания на костно - ставния апарат. Отделението разполага със съвременна апаратура за УВЧ терапия, магнитно лечение, съвременна инхалационна зала и зала за кинезетерапия.

 

Обновените манипулационни зали, функционални кабинети, санитарни възли, допълнително повишават комфорта и качеството на обслужване на пациентите на лечебното заведение.

 

Кабинетите и лабораториите разполагат със съвременна апаратура.

 

Необходими условия и документи за прием в СБДПЛББ - Роман ЕООД - на основние методика за субсидиране на лечебни заведение със Заповед № РД -28-97/17.05.2012 година на Министъра на здравеопазването се изисква :

 

  • Направление за хопитализация / бланка №7/ , издадена от лекар - специалист по Пневмология, Алергология или Вътрешни болести придружено с етапна епикриза, или амбулаторен лист от преглед, осъществен в период не по - голям от три месеца от датата на издаване на направлениета за хоспитализация.
  • Личният лекар може да издава направление за специалист / бланка № 3/ за пулмолог.
  • Личният лекар издава направление за хоспитализация / бланка №7/ придружена с епикриза от белодробна болница за активно лечение в период не по - голям от три месеца от датата на издаване на направлениета за хоспитализация или амбулаторен лист от лекар специалист по пневмология.

 

Лечебното заведени разполага с лекар специалист пулмолог на кабинет.


Продължителността на лечение е с минимален престои десет дни.


Пациентите освидетелствени с ТЕЛК решение с процент на нетрудоспособност с над 71% се освобождават от потребителска такса.


Пациенти желаещи да ползват ВИП услуги заплащат по 7.00 лв. на вечер плюс потребителска такса в размер 2 % от минималната работна заплата за страната / 5.80 лв. на ден/ ако няма ТЕЛК решение с над 71%.


За периода на болничния престой в СБДПЛББ - Роман ЕООД при напускане на лечебното заведение пациентите получават на ръка две епикризи /оргинал/. Едната за пациента и другата за личния лекар.

 

Епикризите, издадени от лечебното заведение са валидни пред ТЕЛК.


ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ - 091232206
e-mail: cbdplbbroman@abv.bg

 

Контакти

Морски легенди

Град Роман, Община Роман, ул. Хан Крум 1
Телефон: 091232206, 091232538

Галерия

Още Здравни заведения в Община Роман

Регистър на здравеопазването

СБДПЛББ - РОМАН ЕООД, Роман

СБДПЛББ - Роман ЕООД е лечебно заведение, основана през 1952 година в град Роман. Здравното заведение провежда консервативно /неоперативно/ лечение на заболявания на бронхо - пулмоналната с