Регистър на здравеопазването

СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, Град София - Стационарен блок

белодробен емфизем

белодробен емфизем, хроничен бронхит, пневно фтизиатрични заболявания, пневмонии, плеврални изливи, лечение на туберколоза, бронхопневмонии, бронхиална астма, белодробни абсцеси, хронични белодробни заболявания

СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД
Стационарен блок

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НЕСПЕЦИФИЧНА ПАТОЛОГИЯ


Работи по договор с НЗОК по следните клинични пътеки :


   - Пневмонии и усложнения


   - ХОББ


   - Бронхиална астма


   - Абсцедираща пневмония и абсцес на белия дроб, бронхиектатична болест


   - Хронична дихателна недостатъчност


   - Фибробронхоскопска диагностика

 


Отделението разполага с обновен интензивен сектор за тежко болни пациенти.


Извършва диагностично уточняване и лечение на всички други заболявания на белите дробове извън договора с НЗОК

 


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СПЕЦИФИЧНА ПАТОЛОГИЯ


Извършва диагностично уточняване на белодробна туберкулоза и нейните усложнения.


Провежда се интензивен курс за лечение на болни с белодробна и всички форми на извънбелодробна туберкулоза безплатно, вклю-чително и на здравно неосигурени лица от региона и от цялата страна.

 

Контакти

Къща ПриСашо

Град София, Община Столична, ул,Пор,Дворянов 27б
Телефон: 029312351, 029312352, 028313086
GSM: 0879300167
Факс: 029312353

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод