Регистър на здравеопазването

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД, Град Велико Търново

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД
Информация

Информация

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД е основана през 1946 година, като околийски противотуберкулозен диспансер без легла с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер.


До 1953 година материалната база на лечебното заведение бива разширена, следва постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза.


Открито е и противотуберкулозно отделение с 40 легла и увеличение на щата на диспансера. Стационарните легла са разкрити в местността “Света гора”, а амбулаторните диспансерни кабинети са на ул. Хр.Караминков № 21.


Към днешна дата СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД разполага с широка материална база и екип от дългогодишни специалисти.


СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД  притежава Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от МЗ № ОД-124/ 12.02.2001г. лечебното заведение е с областни функции. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново.

 

Услуги

Медицински и други услуги:

 

1.Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2. Вторичен преглед в амбулатория
3. Преглед в домашна обстановка
4. Вторичен преглед в домашни условия
5. Преглед – профилактичен
(здравна книжка)
6. Преглед – флуорографски
7. Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8. Медицински документ – дубликат
9. Проба за реакция на Манту
10. КАП (кожно алергична проба)
11. Бронходилататорен тест
12. Вземане на венозна кръв
13. Венозна инжекция
14. Мускулна инжекция
15. Плеврална пункция – диагностична
16. ЕКГ с 12 отвеждания
17. ФИД (спирометрия)
18. Индивидуални инхалации
19. Кислородолечение за един ден в дома
20. Бронхоскопия
21. Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22. Рентгенографии:
филми
- 13/18
- 18/24
- 24/30
- 35/35
- 30/40
23. Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24. Газов анализ на кръвта
25. Кръвна картина:
26. Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27. Урина:
- рН;
- билирубин;
- специфично тегло;
- уробилиноген;
- белтък;
- кръв;
- захар;
- кетони;
28. Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29. Окултни кръвоизливи
30. Биохимични изследвания:
- глюкоза (кръвна захар);
- урея;
- креатинин;
- пикочна киселина;
- билирубин – общ;
- билирубин – директен;
- общ белтък;
- албумин;
- фибриноген;
- СГОТ;
- СГПТ;
- ГГТ;
- АФ;
- холестерол;
- HDL – холестерол;
- LDL – холестерол;
- триглицериди;
- Електролити: К, Na, Cl.
31. Протромбинов комплекс
32. Хексагонов тест
33. Посявка и Антибиограма
34. Еозинофили в храчка /секрет/
35. БК – директна
36. БК – посявка
37. Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38. Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39. Контейнер за материали
40. Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41. Един леглоден за придружител
42. Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43. Избор по желание на фибробронхоскопист.

Контакти

Хотел Света София

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ул. Крайбрежна 24Б
Телефон: 062619766, 062623887
Интернет сайт: www.sbalpfz-vt.com/

Галерия

Още Здравни заведения в Град Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велко Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически ус

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна

Още Здравни заведения в Община Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велко Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически ус

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна