Регистър на здравеопазването

СБАЛДОХЗ - СОФИЯ ЕООД, Град София

СБАЛДОХЗ - СОФИЯ ЕООД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ЕООД


Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София ЕООД е самостоятелно, високоспециализирано, регистрирано по Търговския закон, лечебно заведение.

 

Правоприемник на Клиника по детска онкохематология към Катедрата по Детски болести на Медицинска академия, основана през 1972 година.

 

През 1990 година болницата е преместена на настоящия адрес и заема част от сградния фонд на УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ.

 

СБАЛДОХЗ - София ЕООД е единствената специализирана болница в страната, в която се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори.

 

В лечебнотоп заведение е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/.

 

Още със създаването на това специализирано звено за диагностициране и лечение на злокачествени заболявания при деца, усилията на новосформирания колектив са насочени към усвояване на методологията за диагностициране и лечение, според валидните към момента международни стандарти.

 

Обслужва се детски контингент от 0 до 18 годишна възраст от цялата страна с широк диапазон на диагнози, подлежащи на химиотерапия. Заимстван е опит от школите в Европа и САЩ, но финансовите и материални ограничения дълго време са препятствие за внедряване на най - напредничавите за времето си методи.

 

През 1999 година, Клиниката е трансформирана в самостоятелно лечебно заведение със статут на Национален център по детска онкохематология. От 2000 година, в съответствие с Търговския закон, Националният център по детска онкохематология е обособен като самостоятелна, първа по рода си в България Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични болести.

 

През 1997 година е разкрито и трансплантационно отделение с два стерилни бокса и за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10 годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на периферни стволови клетки - колекционирани от периферната кръв на самия пациент.

 

След включването й като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 година е извършена и първата в страната алогенна трансплантация /от чужд дарител/. Към средата на 2005 година вече са осъществени над 80 трансплантации /от които 16 алогенни/.

 

Диагностичният процес в СБАЛДОХЗ е съобразен с основната мисия на лечебното заведение - установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст.

 

Появилите се в процеса на диагностичното търсене и налагащи бързо разрешаване диагностични проблеми, задължават Болницата да разполага с кадрови и ресурсен потенциал за значително по-широк общомедицински диагностичен диапазон.

 

СБАЛДОХЗ притежава собствена лабораторна база, както и ползва, при нужда, възможностите на реномирани в страната диагностични единици.

 

В СБАЛДОХЗ се осъществява химиотерапия (лечение с противотуморни медикаменти) на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 годишна възраст. По специални, медицински, показания такова лечение се провежда и на по - възрастни пациенти.

 

Болницата има сключени договори с НЗОК за болнична помощ и целият лечебно - диагностичен процес по време на престоя е безплатен.

 

СБАЛДОХЗ е първият в България и пълноценно функциониращ и до момента център за костно - мозъчна трансплантация.

 

В СБАЛДОХЗ от 1997 година се осъществяват следните видове трансплантации :


Автоложна трансплантация - източник на стволовите клетки е самият пациент.


Алогенна /донорна/ трансплантация - източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител /донор/.

 

Контакти

СБАЛДОХЗ - СОФИЯ ЕООД

Град София, Община Столична, ул. Бяло море 8
Телефон: 029307036
GSM: 0888954400, 0888952200
Факс: 029307045
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом