Регистър на здравеопазването

СБАЛДОХЗ - СОФИЯ ЕООД, Град София

СБАЛДОХЗ - СОФИЯ ЕООД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ЕООД


Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София ЕООД е самостоятелно, високоспециализирано, регистрирано по Търговския закон, лечебно заведение.

 

Правоприемник на Клиника по детска онкохематология към Катедрата по Детски болести на Медицинска академия, основана през 1972 година.

 

През 1990 година болницата е преместена на настоящия адрес и заема част от сградния фонд на УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ.

 

СБАЛДОХЗ - София ЕООД е единствената специализирана болница в страната, в която се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори.

 

В лечебнотоп заведение е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/.

 

Още със създаването на това специализирано звено за диагностициране и лечение на злокачествени заболявания при деца, усилията на новосформирания колектив са насочени към усвояване на методологията за диагностициране и лечение, според валидните към момента международни стандарти.

 

Обслужва се детски контингент от 0 до 18 годишна възраст от цялата страна с широк диапазон на диагнози, подлежащи на химиотерапия. Заимстван е опит от школите в Европа и САЩ, но финансовите и материални ограничения дълго време са препятствие за внедряване на най - напредничавите за времето си методи.

 

През 1999 година, Клиниката е трансформирана в самостоятелно лечебно заведение със статут на Национален център по детска онкохематология. От 2000 година, в съответствие с Търговския закон, Националният център по детска онкохематология е обособен като самостоятелна, първа по рода си в България Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични болести.

 

През 1997 година е разкрито и трансплантационно отделение с два стерилни бокса и за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10 годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на периферни стволови клетки - колекционирани от периферната кръв на самия пациент.

 

След включването й като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 година е извършена и първата в страната алогенна трансплантация /от чужд дарител/. Към средата на 2005 година вече са осъществени над 80 трансплантации /от които 16 алогенни/.

 

Диагностичният процес в СБАЛДОХЗ е съобразен с основната мисия на лечебното заведение - установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст.

 

Появилите се в процеса на диагностичното търсене и налагащи бързо разрешаване диагностични проблеми, задължават Болницата да разполага с кадрови и ресурсен потенциал за значително по-широк общомедицински диагностичен диапазон.

 

СБАЛДОХЗ притежава собствена лабораторна база, както и ползва, при нужда, възможностите на реномирани в страната диагностични единици.

 

В СБАЛДОХЗ се осъществява химиотерапия (лечение с противотуморни медикаменти) на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 годишна възраст. По специални, медицински, показания такова лечение се провежда и на по - възрастни пациенти.

 

Болницата има сключени договори с НЗОК за болнична помощ и целият лечебно - диагностичен процес по време на престоя е безплатен.

 

СБАЛДОХЗ е първият в България и пълноценно функциониращ и до момента център за костно - мозъчна трансплантация.

 

В СБАЛДОХЗ от 1997 година се осъществяват следните видове трансплантации :


Автоложна трансплантация - източник на стволовите клетки е самият пациент.


Алогенна /донорна/ трансплантация - източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител /донор/.

 

Контакти

Семеен хотел Еди

Град София, Община Столична, ул. България
Телефон: 029307036
GSM: 0888954400, 0888952200
Факс: 029307045
Интернет сайт: sbaldohz.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод