Регистър на здравеопазването

профилактика на болести и ранното им откриване | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "профилактика на болести и ранното им откриване"

профилактика на болести и ранното им откриване | Регистър на здравеопазването

Св. Св. Петър и Павел - Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ ООД

Св. Св. Петър и Павел - Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ ООД, Лясковец

Св.Св. Петър и Павел – АГППМП ООД е амбулатория за групова практика за първична, доболнична медицинска помощ, намираща се в град Лясковец. В Амбулаторията се извършват диагностика и лечени