Регистър на здравеопазването

педиатър момчилград | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "педиатър момчилград"

педиатър момчилград | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М