Регистър на здравеопазването

отделение по урология търговище | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "отделение по урология търговище"

отделение по урология търговище | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.