Регистър на здравеопазването

общопрактикуващ лекар момчилград | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "общопрактикуващ лекар момчилград"

общопрактикуващ лекар момчилград | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М