Регистър на здравеопазването

общопрактикуващ лекар | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "общопрактикуващ лекар"

общопрактикуващ лекар | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 104 в резултати за "общопрактикуващ лекар"
Регистър на здравеопазването

Д-Р НИКОЛАЙ БОЛЧЕВ - АИППМП, Антон

Д-Р НИКОЛАЙ ТОМОВ БОЛЧЕВ е общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в сало Ан

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М