Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в Община Столична (9)

Области в България

Здравни заведения в Община Столична (9)

Здравни заведения 121-121 от 121 в Община Столична
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЗУС

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЗУС, София

Специализирана очна болница за активно лечение "Визус" е създадена през 1998 г. в гр. София. Предмет на дейност са диагностика, лечение и хирургия на очни заболявания, като приоритет имат заболяваният