Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в Община Стамболийски

Области в България

Здравни заведения в Община Стамболийски

Регистър на здравеопазването

МЦ 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД, Стамболийски

МЦ I - Стамболийски ЕООД е преобразувано, през 1999 година, лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.В медицинския център работят 14 лекари, които са специалисти