Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в Община Айтос

Общини в Област Бургас

Здравни заведения в Община Айтос

Регистър на здравеопазването

МБАЛ АЙТОС ЕООД, Айтос

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АЙТОС е здравно заведение, извършващо диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния, висок