Регистър на здравеопазването

образнодиагностичен метод без облъчване | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "образнодиагностичен метод без облъчване"

образнодиагностичен метод без облъчване | Регистър на здравеопазването

ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ТРАНСМЕД

ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ТРАНСМЕД, Пловдив

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен