Регистър на здравеопазването

Медицински центрове в Област Бургас

Общини в Област Бургас

Медицински центрове в Област Бургас

КАРДИО - ЦЕНТЪР ПОНТИКА

КАРДИО - ЦЕНТЪР ПОНТИКА, Бургас

Кардио център Понтика е със седалище град Бургас, ул. Ст. Стамболов 73. Кардио център Понтика иска да промени разбирането за здравно обслужване и неговото качество, да предложи висококачест