Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Структура

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Структура

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

СБАЛХЗ ЕАД е високо специализирано, диагностично, лечебно и научно заведение от национално значение, което в съответствие с предмета си на дейност, изискванията на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № СБ-344/03.01.2011 година и утвърдените медицински стандарти, има следните функционално обособени структурни блокове :


Консултативно - диагностичен блок - осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :


Приемно - консултативен кабинет


Специализиран хематологичен лабораторен блок :

 

  • Клинична лаборатория

 

  • Лаборатория по хематопатология и имунология

 

  • Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология

 

  • Лаборатория по трансфузионна хематология

 

  • Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

 

  • Лаборатория по микробиология


Стационарен блок - Клиника по хематология с отделения - осигурява стационарно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :

 

  • Отделение за лечение на хематологични заболявания

 

  • Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, включващо

         

         - Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки

 

  • Отделение за химиотерапия, хемотерапия и наследствени заболявания на кръвта, включващо

 

        - Направление по таласемии и патологични хемоглобини


        - Направление по хемостазеология


Болнична аптека - осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.


Административно - стопански блок - осъществява административното обслужване в болницата, финансовата и счетоводната отчетност, както и стопанисването и поддържането на имуществото на болницата.

 

Дейностите на СБАЛХЗ в Клиниката по хематология с отделения с разкритите към нея отделения в Специализирания хематологичен лабораторен блок се осъществяват на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по клинична хематология.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Град София, Община Столична, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом