Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Структура

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Структура

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

СБАЛХЗ ЕАД е високо специализирано, диагностично, лечебно и научно заведение от национално значение, което в съответствие с предмета си на дейност, изискванията на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № СБ-344/03.01.2011 година и утвърдените медицински стандарти, има следните функционално обособени структурни блокове :


Консултативно - диагностичен блок - осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :


Приемно - консултативен кабинет


Специализиран хематологичен лабораторен блок :

 

  • Клинична лаборатория

 

  • Лаборатория по хематопатология и имунология

 

  • Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология

 

  • Лаборатория по трансфузионна хематология

 

  • Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

 

  • Лаборатория по микробиология


Стационарен блок - Клиника по хематология с отделения - осигурява стационарно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :

 

  • Отделение за лечение на хематологични заболявания

 

  • Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, включващо

         

         - Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки

 

  • Отделение за химиотерапия, хемотерапия и наследствени заболявания на кръвта, включващо

 

        - Направление по таласемии и патологични хемоглобини


        - Направление по хемостазеология


Болнична аптека - осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.


Административно - стопански блок - осъществява административното обслужване в болницата, финансовата и счетоводната отчетност, както и стопанисването и поддържането на имуществото на болницата.

 

Дейностите на СБАЛХЗ в Клиниката по хематология с отделения с разкритите към нея отделения в Специализирания хематологичен лабораторен блок се осъществяват на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по клинична хематология.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм