Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Структура

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, болест на ходжкин, болница за лечение на хематологични заболявания, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз, нсбалхз вашият здравен партньор, нсбалхз еад софия, нсбалхз софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, специализирана болница по хематология жк дървеница, специализирана болница по хематология софия, таласемия, хематологични заболявания, хематология дървеница, хематология софия, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Структура

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

НСБАЛХЗ ЕАД е високо специализирано, диагностично, лечебно и научно заведение от национално значение, което в съответствие с предмета си на дейност, изискванията на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № СБ-344/03.01.2011 година и утвърдените медицински стандарти, има следните функционално обособени структурни блокове :


Консултативно - диагностичен блок - осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :


Приемно - консултативен кабинет


Специализиран хематологичен лабораторен блок :

 

  • Клинична лаборатория

 

  • Лаборатория по хематопатология и имунология

 

  • Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология

 

  • Лаборатория по трансфузионна хематология

 

  • Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

 

  • Лаборатория по микробиология


Стационарен блок - Клиника по хематология с отделения - осигурява стационарно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от :

 

  • Отделение за лечение на хематологични заболявания

 

  • Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, включващо

         

         - Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки

 

  • Отделение за химиотерапия, хемотерапия и наследствени заболявания на кръвта, включващо

 

        - Направление по таласемии и патологични хемоглобини


        - Направление по хемостазеология


Болнична аптека - осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.


Административно - стопански блок - осъществява административното обслужване в болницата, финансовата и счетоводната отчетност, както и стопанисването и поддържането на имуществото на болницата.

 

Дейностите на НСБАЛХЗ в Клиниката по хематология с отделения с разкритите към нея отделения в Специализирания хематологичен лабораторен блок се осъществяват на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по клинична хематология.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Град София, Община Столична, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: hematology.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна - София АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна - София АД, София

Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна - София АД е основана през 1879 година, като първоразредна областна болница. Една от първите седем болници открити в България след освобо

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

СМДЛ Армилабор ЕООД

СМДЛ Армилабор ЕООД, София

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Армилабор ЕООД е създадена през 2000 година в град София. Намира се в Поликлиниката на Военно - медицинска академия и е една от водещите в