Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Мисия

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Мисия

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

 

СБАЛХЗ ЕАД е уникално високо - специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания и където се формулира, разработва и внедрява националната политика в областта на клиничната хематология.

 

СБАЛХЗ ЕАД се стреми да осигурява стационарно лечение, при съблюдаване на добрата медицинска практика, за всички пациенти с хематологични заболявания и гарантиране на съвременна диагностично - лечебна дейност с използването на пълен спектър от конвенционални и високоспециализирани диагностични изследвания и модерни терапевтични подходи, включително и прилагане на трансплантация на стволови хемопоетични клетки и патогенетично-ориентирана таргетна терапия за подобряване, удължаване и излекуване чрез повишаване на качеството на живот на болните.

 

Хуманитарната платформа на мисията се основава на професионално етичните и деонтологични клаузи, съдържащи се в Хипократовата клетва, Хартата за правата на пациента в Република България и Етичния кодекс.

 

Мисията се осъществява в съответствие с националната здравна стратегия, действуващото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна, както и с етичния кодекс на съсловните организации на лекарите в България.

 

Мисията може да бъде изпълнена чрез обезпечаване на гражданите на Република България с широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ посредством :

 

  • съвременни диагностични и лечебни технологии

 

  • специализирани консултации и изследвания за профилактика и ранна диагностика на болни с хематологични заболявания

 

  • методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм