Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Мисия

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Мисия

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

 

СБАЛХЗ ЕАД е уникално високо - специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания и където се формулира, разработва и внедрява националната политика в областта на клиничната хематология.

 

СБАЛХЗ ЕАД се стреми да осигурява стационарно лечение, при съблюдаване на добрата медицинска практика, за всички пациенти с хематологични заболявания и гарантиране на съвременна диагностично - лечебна дейност с използването на пълен спектър от конвенционални и високоспециализирани диагностични изследвания и модерни терапевтични подходи, включително и прилагане на трансплантация на стволови хемопоетични клетки и патогенетично-ориентирана таргетна терапия за подобряване, удължаване и излекуване чрез повишаване на качеството на живот на болните.

 

Хуманитарната платформа на мисията се основава на професионално етичните и деонтологични клаузи, съдържащи се в Хипократовата клетва, Хартата за правата на пациента в Република България и Етичния кодекс.

 

Мисията се осъществява в съответствие с националната здравна стратегия, действуващото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна, както и с етичния кодекс на съсловните организации на лекарите в България.

 

Мисията може да бъде изпълнена чрез обезпечаване на гражданите на Република България с широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ посредством :

 

  • съвременни диагностични и лечебни технологии

 

  • специализирани консултации и изследвания за профилактика и ранна диагностика на болни с хематологични заболявания

 

  • методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Град София, Община Столична, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Дом за възрастни хора Миа 2004, София

Дом за възрастни хора Миа 2004 е официално открит през 2005 година, разположен в центъра на град София. Сградата, в която се помещава е просторна къща, намираща се на тихо и спокойно място. Баз

Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област, София

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област е със седалище град София, бул. Столетов 67. Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самост

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче