Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София - Мисия

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, болест на ходжкин, болница за лечение на хематологични заболявания, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз, нсбалхз вашият здравен партньор, нсбалхз еад софия, нсбалхз софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, специализирана болница по хематология жк дървеница, специализирана болница по хематология софия, таласемия, хематологични заболявания, хематология дървеница, хематология софия, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Мисия

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

 

НСБАЛХЗ ЕАД е уникално високо - специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания и където се формулира, разработва и внедрява националната политика в областта на клиничната хематология.

 

НСБАЛХЗ ЕАД се стреми да осигурява стационарно лечение, при съблюдаване на добрата медицинска практика, за всички пациенти с хематологични заболявания и гарантиране на съвременна диагностично - лечебна дейност с използването на пълен спектър от конвенционални и високоспециализирани диагностични изследвания и модерни терапевтични подходи, включително и прилагане на трансплантация на стволови хемопоетични клетки и патогенетично-ориентирана таргетна терапия за подобряване, удължаване и излекуване чрез повишаване на качеството на живот на болните.

 

Хуманитарната платформа на мисията се основава на професионално етичните и деонтологични клаузи, съдържащи се в Хипократовата клетва, Хартата за правата на пациента в Република България и Етичния кодекс.

 

Мисията се осъществява в съответствие с националната здравна стратегия, действуващото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна, както и с етичния кодекс на съсловните организации на лекарите в България.

 

Мисията може да бъде изпълнена чрез обезпечаване на гражданите на Република България с широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ посредством :

 

  • съвременни диагностични и лечебни технологии

 

  • специализирани консултации и изследвания за профилактика и ранна диагностика на болни с хематологични заболявания

 

  • методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

 

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Град София, Община Столична, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: hematology.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод