Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Информация

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

 

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД е здравно заведение в град София, к-л Дървеница, ул. Пловдивско поле № 6.

 

Здравна институция с дългогодишна история, правоприемник на създадения през 1948 г. Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база, който през 1953 г. е преместен в сградата на ул. Пловдивско поле № 6, където се намира и до днес.

 

Изграждането и промените в структурата на НИИХК са свързани с напредъка в диагностиката, профилактиката и лечението на кръвните заболявания, осигуряването с кръв и кръвни съставки на лечебните заведения, сигурността при кръвопреливане, производството на диагностични и лечебни препарати.

 

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София е най - голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в България.

 

Дейностите извършвани в болницата отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика.

 

В лечебното заведение се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания.

 

Екипът от медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

В клиниката по хематология и диагностичния консултативно - терапевтичен кабинет към клиниката се консултират, диагностицират и лекуват болни от София и цялата страна, както и чужди граждани.


В клиниката по хематология се лекуват болни с :

 

 • Остри левкемии

 

 • Хронични миелопролиферативни процеси

 

 • Миелодиспластични състояния

 

 • Болест на Ходжкин

 

 • Неходжкинови лимфоми

 

 • Автоимунни хематологични заболявания

 

 • Костномозъчна недостатъчност

 

 • Таласемия

 

 • Хемофилия

 


Провеждат се и :

 

 • Лечебни плазмаферези / плазмен обмен / и цитаферези при хематологични, неврологични и автоимунни болести

 

 • Клинични изпитвания

 

 • Автоложна трансплантация на стволови хемопоетични клетки

 

 • Алогенна трансплантация на стволови хемопоетични клетки.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм