Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, билница за лечение на хематологични заболявания, болест на ходжкин, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз еад софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, сбалхз, сбалхз вашият здравен партньор, сбалхз софия, таласемия, хематологични заболявания, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Информация

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

 

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД е здравно заведение в град София, к-л Дървеница, ул. Пловдивско поле № 6.

 

Здравна институция с дългогодишна история, правоприемник на създадения през 1948 г. Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база, който през 1953 г. е преместен в сградата на ул. Пловдивско поле № 6, където се намира и до днес.

 

Изграждането и промените в структурата на НИИХК са свързани с напредъка в диагностиката, профилактиката и лечението на кръвните заболявания, осигуряването с кръв и кръвни съставки на лечебните заведения, сигурността при кръвопреливане, производството на диагностични и лечебни препарати.

 

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София е най - голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в България.

 

Дейностите извършвани в болницата отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика.

 

В лечебното заведение се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания.

 

Екипът от медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

В клиниката по хематология и диагностичния консултативно - терапевтичен кабинет към клиниката се консултират, диагностицират и лекуват болни от София и цялата страна, както и чужди граждани.


В клиниката по хематология се лекуват болни с :

 

 • Остри левкемии

 

 • Хронични миелопролиферативни процеси

 

 • Миелодиспластични състояния

 

 • Болест на Ходжкин

 

 • Неходжкинови лимфоми

 

 • Автоимунни хематологични заболявания

 

 • Костномозъчна недостатъчност

 

 • Таласемия

 

 • Хемофилия

 


Провеждат се и :

 

 • Лечебни плазмаферези / плазмен обмен / и цитаферези при хематологични, неврологични и автоимунни болести

 

 • Клинични изпитвания

 

 • Автоложна трансплантация на стволови хемопоетични клетки

 

 • Алогенна трансплантация на стволови хемопоетични клетки.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Град София, Община Столична, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом