Регистър на здравеопазването

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, Град София

автоимунни хематологични заболявания

автоимунни хематологични заболявания, болест на ходжкин, болница за лечение на хематологични заболявания, високо специализирано заведение софия, диагностична и консултативна дейност, диагностично лечебно и научно заведение софия, костномозъчна недостатъчност, лечебни плазмаферези, лечение на кръвни заболявания софия, лечение на хематологични заболявания софия, миелодиспластични състояния, неходжкинови лимфоми, нсбалхз, нсбалхз вашият здравен партньор, нсбалхз еад софия, нсбалхз софия, остри левкемии, профилактика на кръвни заболявания софия, специализирана болница по хематология жк дървеница, специализирана болница по хематология софия, таласемия, хематологични заболявания, хематология дървеница, хематология софия, хемофилия, хронични миелопролиферативни процеси

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Информация

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД е здравно заведение в град София, к-л Дървеница, ул. Пловдивско поле № 6.

 

Здравна институция с дългогодишна история, правоприемник на създадения през 1948 г. Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база, който през 1953 г. е преместен в сградата на ул. Пловдивско поле № 6, където се намира и до днес.

 

Изграждането и промените в структурата на НИИХК са свързани с напредъка в диагностиката, профилактиката и лечението на кръвните заболявания, осигуряването с кръв и кръвни съставки на лечебните заведения, сигурността при кръвопреливане, производството на диагностични и лечебни препарати.

 

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София е най - голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в България.

 

Дейностите извършвани в болницата отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика.

 

В лечебното заведение се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания.

 

Екипът от медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

 

Лечебна дейност

 

В клиниката по хематология и диагностичния консултативно - терапевтичен кабинет към клиниката се консултират, диагностицират и лекуват болни от София и цялата страна, както и чужди граждани.


В клиниката по хематология се лекуват болни с :

 

 • Остри левкемии

 

 • Хронични миелопролиферативни процеси

 

 • Миелодиспластични състояния

 

 • Болест на Ходжкин

 

 • Неходжкинови лимфоми

 

 • Автоимунни хематологични заболявания

 

 • Костномозъчна недостатъчност

 

 • Таласемия

 

 • Хемофилия

 


Провеждат се и :

 

 • Лечебни плазмаферези / плазмен обмен / и цитаферези при хематологични, неврологични и автоимунни болести

 

 • Клинични изпитвания

 

 • Автоложна трансплантация на стволови хемопоетични клетки

 

 • Алогенна трансплантация на стволови хемопоетични клетки.

 

 

Контакти

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Град София, Община Столична, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 6
Телефон: 024542189
Факс: 029701107
Интернет сайт: hematology.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод