Регистър на здравеопазването

МЦ 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД, Град Стамболийски

мц 1 стамболийски еоод

мц 1 стамболийски еоод, стамболийски, медицински център стамболийски, медицински център 1 стамболийски, кабинет по детски болести стамболийски, кабинет по урология стамболийски, женска консултация стамболийски, ортопедия и травматология стамболийски, кабинет за малки хирургични интервенции , поставяне на катетър стамболийски, смяна на катетър стамболийски

МЦ 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД
Информация

Информация

МЦ I - Стамболийски ЕООД е преобразувано, през 1999 година, лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
В медицинския център работят 14 лекари, които са специалисти в следните 12 специалности:


- Кардиология
- Ендокринология
- Неврология
- Акушеро-гинекология
- Детски болести
- Кожно-венерически заболявания
- Уши-нос-гърло
- Очни болести
- Хирургия
- Ортопедия и травматология
- Урология
- Психиатрия


Медицинските лица, заети в МЦ I – Стамболийски ЕООД извършват:


- Амбулаторно – консултативни прегледи в кабинетите си. При необходимост се ивършват посещения по домовете на болните.
Прегледи се извършват на здравно осигурени и на неосигурени лица, които заплащат за услугата, според обявения ценоразпис в медицинското заведение.
- Извършват се амбулаторни манипулации, в т.ч. общи, хирургични, урологични, поставят се инжекции, обработват се рани, поставят се и се свалят превръзки и гипс, поставя се и се сменя катетър и други.
- Малки хирургични интервенции
- Освидетелстване от ЛКК за продължаване на отпуск поради временна неработоспособност с болничен лист или представяне на ТЕЛК с протокол
- Издават се медицински свидетеслтва при започвнае на работа, за водачи на МПС, сключване на брак и други
- Женска консултация от специалистите, заети към АГ кабинета
- Водене на диспансерен отчет на болните, нуждаещи се от диспансеризация.

 


На територията на Медицинския център, като наематели, функционират кабинети на стоматолози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и зъботехник.

Контакти

Хотел Аида

Телефон: 033962297, 035533041
GSM: 0879140020
Интернет сайт: hotelaida.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Стамболийски

Регистър на здравеопазването

МЦ 1 СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД, Стамболийски

МЦ I - Стамболийски ЕООД е преобразувано, през 1999 година, лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.В медицинския център работят 14 лекари, които са специалисти