Регистър на здравеопазването

многопрофинла болница за активно лечение | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "многопрофинла болница за активно лечение"

многопрофинла болница за активно лечение | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 87 в резултати за "многопрофинла болница за активно лечение"
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР, Русе

Кардиологична болница Медика Кор е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Централна Северна и Североизточна България. Дейността н