Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД - Отделения

авторитетно здравно заведение бяла

авторитетно здравно заведение бяла, амбулаторни прегледи бяла, болница с модерна апаратура бяла, болница юлия вревска бяла, болнична помощ бяла, високотехнологична болница бяла, диагностика и лечение бяла, добри медицински специалисти бяла, добро лечебно заведение бяла, здравни услуги на европейско ниво бяла, здравно заведение бяла, качествена медицинска помощ бяла, качествени медицински услуги бяла, квалифициран медицински екип бяла, квалифицирана болнична помощ бяла, квалифицирана медицинска помощ бяла, мбал град бяла, мбал юлия вревска, мбал юлия вревска бяла, многопрофилна болница бяла, модерно здравно заведение бяла, модерно лечебно заведение бяла, предпочитано лечебно заведение бяла, препоръчано здравно заведение бяла, рехабилитационна медицина бяла, хемодиализа бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Отделения

МБАЛ Юлия Вревска - Бяла разполага със следните отделения, които позволяват извършването на комплекс от диагностични лечебни дейности свързани с обслужването на пациентите.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - 15 легла  
II ниво на компетентност 

 

Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография


Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография


Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик


Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация


Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация


Заболявания на миокарда и перикарда


Ритъмни и проводни нарушения


Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик


Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик


 
Д-р Данчо Пенев Пенев - Началник отделение, спец. Кардиология и квалификация ВСД


Д-р Камелия Храниславова Манчева - Ординатор, спец. Кардиология и квалификация ВСД


Д-р Диана Георгиева Ангелова-Николова - Ординатор, спец. Кардиология и квалификация ВСД


Д-р Цветанка Неделчева Атанасова - Ординатор, спец. Вътрешни болести и кардиоревматология

 

Д-р Десислава Данчева Пенева - Ординатор, спец. Медицина

 

Дежурен лекар:

081771217, 0879661829


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771212, 0879661835

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - 24 легла  
II ниво на компетентност

 

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт


Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност


Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт


Болест на Крон и улцерозен колит


Заболявания на тънкото и дебелото черво


Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт


Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума


Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)


Хронични чернодробни заболявания


Остър и обострен хроничен пиелонефрит


Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика


Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация


Бронхопневмония и бронхиолит


Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп


Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система


Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система


Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система


Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация


Декомпенсиран захарен диабет

 

Д-р Веселина Петкова Хубанова-Мангова - Началник отделение, спец. Вътрешни болести

 

Д-р Георги Илиев Лунголов - Ординатор, спец. Вътрешни болести и Гастроентерология и квалификация ВСД


Д-р Виктор Маргаритов Йорданов - Ординатор, спец. Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната

 

Д-р Павлинка Димова Георгиева - Ординатор, спец. Вътрешни болести и Пневмология

 

Д-р Людмил Харалампиев Енев - Ординатор, спец. Вътрешни болести и Гастроентерология и квалификация ВСД

 

Д-р Петя Пашанкова Страхилова - Ординатор, спец. Нефрология

 

Д-р Николета Петрова Маринова - Ординатор, спец. Гастроентерология

 

Д-р Сара Мохамед Ал-Кади - Ординатор, спец. Медицина

 

Д-р Петя Валентинова Гамакова - Ординатор, спец. Медицина

 

Дежурен лекар:

081771217,  0879661829


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771232,  0879661836

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
II ниво на компетентност

 

Д-р Петя Николова Петрова-Обретенова - Началник отделение, спец. Вътрешни болести и Нефрология

 

Дежурен лекар:

081771218,  0879661829


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771218,  0879661842

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ - 10 легла  
I ниво на компетентност   

 

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика


Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност


Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност


Оперативни процедури върху апендикс


Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство


Оперативни процедури при хернии


Оперативни процедури при хернии с инкарцерация


Конвенционална холецистектомия


Лапароскопскахолецистектомия


Оперативни процедури върху далака


Оперативно лечение при остър перитонит


Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси


Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани


Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца

 

Д-р Павлин Стоянов Нунев - Началник отделение, спец. Хирургия

 

Д-р Юлиян Янков Неделчев - Ординатор, спец. Хирургия

 

Д-р Ивелин Искренов Илиев - Ординатор, спец. Хирургия

 

Д-р Петко Боянов Петков - Ординатор, спец. Хирургия

 

Д-р Камен Валентинов Георгиев - Ординатор, спец. Хирургия и пластична – възстановителна и естетична хирургия

 

Д-р Румен Стойчев Русев - Ординатор, спец. Хирургия

 

Дежурен лекар:

081771227, 0879661827


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771233, 0879661839

 

 


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 6 легла  
II ниво на компетентност

 

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма


Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми


Токсоалергични реакции при лица


Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови


Фалоидно гъбно отравяне

 

Д-р Камен Атанасов Ценев - Началник отделение, спец. анестезиология и интензивно лечение

 

Д-р Татяна Русева Гецова - Ординатор, спец. анестезиология и интензивно лечение

 

Д-р Веселин Йорданов Христов - Ординатор, спец. анестезиология и интензивно лечение

 

Дежурен лекар:

0879661831


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

0879661848, 0879661837

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - 10 легла  
II ниво на компетентност 

 

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение


Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 20 г.с. включително


Интензивни грижи при бременност с реализиран риск


Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.


Нерадикално отстраняване на матката


Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи


Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)


Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи


Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената


Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход


Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената


Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок


Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването


Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест


Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест


Грижи за здраво новородено дете

 

Д-р Виолета Великова Ценева - Началник отделение, спец. Акушерство и гинекология

 

Д-р Али Мохамед Хасан-Ахмед - Ординатор, спец. Акушерство и гинекология

 

Д-р Татяна Калева Вачкова - Ординатор, спец. Акушерство и гинекология

 

Д-р Нели Димитрова Николова - Ординатор, спец. Акушерство и гинекология


Дежурен лекар:

081771246,  0879661181


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771214, 0879661843

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ - 10 легла  
II ниво на компетентност  

 

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика


Бронхопневмония


Бронхиолит


Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

 

Д-р Иванка Василева Даскалова - Началник отделение , спец. Детски болести

 

Д-р Здравка Младенова Арабаджиева - Ординатор, спец. Детски болести

 

Д-р Нина Георгиева Гамакова - Ординатор, спец. Детски болести и неонатология

 

Дежурен лекар:

081771235,  0879661826


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771240,  0879661840

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - 15 легла  
II ниво на компетентност

 

Исхемичен мозъчен инсулт без/с тромболиза


Паренхимен мозъчен кръвоизлив


Субарахноиден кръвоизлив


Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми


Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити


Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък


Мултиплена склероза


Епилепсия и епилептични пристъпи


Епилептичен статус


Миастения гравис и миастенни синдроми


Паркинсонова болест


Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип


Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

 

Д-р Росина Николова Дякова-Илиева - Началник отделение, спец. Нервни болести и ВСД - Доплерова сонография

 

Д-р Бисер Николаев Петров - Ординатор, спец. Нервни болести

 

Д-р Елка Маринова Станчева - Ординатор, спец. Нервни болести и ВСД – ЕМГ

 

Д-р Диана Цонева Иванова - Ординатор, спец. УНГ болести

 

Д-р Мария Дешкова Василева - Ординатор, спец. Очни болести

 

Д-р Красимир Ангелов Данаилов - Ординатор, спец. Медицина

 

Д-р Евгени Петров Калчев - Ординатор, спец. Кожни и венерически болести

 

Дежурен лекар:

081771220,  0879661830,  0879543531


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771225,  0879661838

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА- 15 легла  
II ниво на компетентност

 

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система


Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда


Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система


Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 

Д-р Станимир Христов Цанев - Началник отделение, спец. Физиотерапия и рехабилитация

 

Д-р Веселка Илиева Тодорова - Ординатор, спец. Медицина

 

Дежурен лекар:

081771224


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771215, 0879661841

 

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
II ниво на компетентност   

 

Изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на
белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на
"седимент"; микроалбуминурия; тест за бременност; количествено изброяване на клетки,
количествено определяне на общ белтък


Кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити,
левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити;


Хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген, D-димери;


Клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ
белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ,
АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL,
холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;


Изпражнения: окултни кръвоизливи.


Имуноглобулини (Г, А и М) и други индивидуални белтъци


С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта


Ликвор - албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на
левкоцитите след оцветяване по Папенхайм

 

Д-р Дарина Петкова Михайлова - Началник лаборатория, спец. Клинична лаборатория

 

Д-р Руско Любомилов Велков - Ординатор, спец. Клинична микробиология

 

Дежурен лекар:

081771242,  0879543533


Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771242,  0879661844

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
II ниво на компетентност 

 

Рентгенографии на раменния пояс и горния крайник


Рентгенографии на таза и долния крайник


Рентгенографии на гръбначния стълб


Рентгенографии на черепа


Рентгенографии на зъбите


Рентгенографии на гръдния кош, белия дроб и корема


Рентгеноскопии


Контрастно рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт - перорално рентгеново изследване на гастро-интестинален тракт и ретроградно изпълване на дебелото черво


Ултразвукови изследвания


Мамографии


Високоспециализирани изследвания-венозна урография и компютър-томографски изследвания


Ендоскопски изследвания

 

 

Д-р Богомил Петров Цочев - Началник отделение, спец. Образна диагностика

 

Д-р Татяна Петкова Лунголова - Ординатор, спец. Образна диагностика

 

Дежурен лекар:

081771208,  081771250,  0878627405

 

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:

081771208, 0879661847, 0879221491

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска

Град Бяла, Община Бяла, ул. Васил Левски 62
Телефон: 081771234
GSM: 0879221493
Интернет сайт: mbal-byala.info

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

Още Здравни заведения в Община Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД, Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла е високотехнологична болница, която предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи