Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

авторитетно здравно заведение бяла

авторитетно здравно заведение бяла, амбулаторни прегледи бяла, болница с модерна апаратура бяла, болница юлия вревска бяла, болнична помощ бяла, високотехнологична болница бяла, диагностика и лечение бяла, добри медицински специалисти бяла, добро лечебно заведение бяла, здравни услуги на европейско ниво бяла, здравно заведение бяла, качествена медицинска помощ бяла, качествени медицински услуги бяла, квалифициран медицински екип бяла, квалифицирана болнична помощ бяла, квалифицирана медицинска помощ бяла, мбал град бяла, мбал юлия вревска, мбал юлия вревска бяла, многопрофилна болница бяла, модерно здравно заведение бяла, модерно лечебно заведение бяла, предпочитано лечебно заведение бяла, препоръчано здравно заведение бяла, рехабилитационна медицина бяла, хемодиализа бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла е високотехнологична болница, която предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Лечебното заведение е със 120-годишна история, утвърдило се като диагностично-консултативен и лечебен център на населението от общините: Бяла, Борово, Две могили, Ценово и Полски Тръмбеш.


Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.


За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно - консултативни кабинети, клинична  и микробиологична лаборатория, лаборатория по клинична патология, отделение образна диагностика и 3 кабинета на инструментални изследвания, обособени в диагностично - консултативен блок.


МБАЛ Юлия Вревска - Бяла разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Лечебното заведение работи по договор с Районната здравноосигурителна каса град Русе.


МБАЛ Юлия Вревска - Бяла осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.


МБАЛ Юлия Вревска - Бяла е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


Разполага със следните отделения за клинично лечение :

 

 • Отделение по кардиология

 

 • Отделение по вътрешни болести

 

 • Отделение за хемодиализа

 

 • Отделение по хирургия

 

 • Отделение за анстезиолгия и интензивно лечение

 

 • Отделение по акушерство и гинекология с неонатологични легла 

 

 • Отделение по педиатрия

 

 • Отделение по нервни болести

 

 • Отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина

 

 • Отделение за образна диагностика

 

 • Клинична лаборатория

 

МБАЛ Юлия Вревска - Бяла се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги. Работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска

Град Бяла, Община Бяла, ул. Васил Левски 62
Телефон: 081771234
GSM: 0879221493
Интернет сайт: mbal-byala.info

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

Още Здравни заведения в Община Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД, Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла е високотехнологична болница, която предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи