Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен - Структура

апаратура за прецизна диагностика шумен

апаратура за прецизна диагностика шумен, болница за активно лечение шумен, болница със спешно отделение шумен, болница шумен, болнично заведение град шумен, диагностика и лечение на пациенти шумен, диагностициране на пациенти шумен, добри медицински специалисти шумен, добро лечебно заведение шумен, екип от компетентни лекари шумен, заведение за болнична помощ шумен, здравно заведение шумен, качествена и достъпна здравна помощ шумен, качествена медицинска помощ шумен, качествени здравни грижи шумен, качествени медицински грижи шумен, квалифицирана диагностична помощ шумен, квалифицирана лечебна помощ шумен, лекари специалисти с богат опит шумен, лечебно заведение шумен, мбал шумен, мбал шумен ад, многопрофилна болница за активно лечение шумен, многопрофилна болница шумен, отлични медицински специалисти шумен, препоръчана болница шумен, препоръчано болнично заведение шумен, препоръчано здравно заведение шумен, специализирана медицинска помощ шумен, хирургичен кабинет шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
Структура

Структурата на МБАЛ - Шумен включва: Спешно отделение, Звено за планов прием, Регистратура и други обслужващи звена които позволяват извършването на комплекс от диагностични лечебни дейности свързани с обслужването на пациентите.

 

Консултативно - диагностично обслужване

 

Спешно отделение

 • Разположено на партерния етаж в главния корпус на болницата

Началник отделение: д-р Петко Загорчев

 

Кабинети за планов прием - Хирургичен и Терапевтичен 

 • Разположени на партерен етаж на Хирургическия блок, в непосредствена близост до Регистратура.
  Приемащ лекар: д-р Албена Бозаджиева

 

Отделение по образна диагностика

 • Базирано на два адреса: гр. Шумен, ул. Васил Априлов No 63 и гр. Нови пазар, ул. Христо Ботев No 22

 

Отделение по транфузионна хематология
Началник отделение: д-р София Жираир Димова

 

Отделение по обща и клинична патоанатомия
Началник отделение: д-р Златко Атанасов Златев

 

Отделение по съдебна медицина
Началник отделение: д-р Владимир Петков Владов

 

Болнична аптека
Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

 

Отделение по хемодиализа
Началник отделение: Д-р Тодор Манев - вътрешни болести
Контакти: 855 755 /260, 346, 268/

 

ТЕЛК
Председател на Обща ТЕЛК Шумен

Д-р Валентина Димитрова Манолова - невролог
Контакти: 054 800 740
Моб.тел.: 0882 505 388
Централа: 054 855 755
Вътрешен: 243

 

Микробиологична лаборатория

 • Разположена в източното крило на ІІ-рия етаж на Терапевтичния блок
  Началник: Д-р Емилия Илиева Бозова

 

Клинична лаборатория

 • Разположена е на втория етаж на Хирургически блок
  Началник отделение: Д-р Галина Драганова Радева

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Медицинският център е базиран в Терапевтичния блок на МБАЛ - Шумен. В кабинетите на центъра работят висококвалифицирани лекари-специалисти, в много тясна колаборация със специалистите от болницата. На територията на лечебното заведение се извършват здравно-промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика; очакванията и нуждите на населението в региона.

 

В центъра по договор с НЗОК и всички Доброволнни Здравно Застрахователни Компании се осъществяват:

 

 • Ехография на вътрешни органи

 

 • Ехокардиография

 

 • Сърдечно-съдов тест с натоварване

 

 • Изследване на храносмилателната система с модерна видео-ендоскопска апаратура

 

 • Пълна гама клинико-лабораторни изследвания

 

 • Рентгенови изследвания

 

Всички дейности в кабинетите и лабораториите на центъра се осъществяват съгласно изискванията и документите по НРД. Извършват се и платени услуги по желание на пациента.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Здравно - консултативен център за майчино и детско здраве

 

Координатор: Даниелка Иванова
тел.: 054 855 755 вътр. 560

e-mail: zks@mnal-shumen.com


Психолог: Милена Михайлова
тел.: 054 855 755 вътр. 309

e-mail: mihaylova_milena@abv.bg


Социален работник: Румяна Николова
тел.: 054 855 755 вътр. 590

e-mail: sw@mbal-shumen.com


Регионален координатор по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве за периода 2021-2030
Мариела Георгиева - главен инспектор, Дирекция Медицински дейности
тел.: 0878723903, е-mail: office@rzi-shumen.net

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Клиничен психолог: Милена Михайлова Тодорова
Психологичният кабинет се намира на 11-ти етаж в хирургическия блок

За контакт:

054/ 855755 вътр. 309,
0890306360, 0889977231

e-mail: mihaylova_milena@abv.bg

Интернет страница: www.mihaylova-milena.com

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Град Шумен, Община Шумен, ул. Васил Априлов 63
Телефон: 054855755
Факс: 054800751
Интернет сайт: mbal-shumen.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ