Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

апаратура за прецизна диагностика шумен

апаратура за прецизна диагностика шумен, болница за активно лечение шумен, болница със спешно отделение шумен, болница шумен, болнично заведение град шумен, диагностика и лечение на пациенти шумен, диагностициране на пациенти шумен, добри медицински специалисти шумен, добро лечебно заведение шумен, екип от компетентни лекари шумен, заведение за болнична помощ шумен, здравно заведение шумен, качествена и достъпна здравна помощ шумен, качествена медицинска помощ шумен, качествени здравни грижи шумен, качествени медицински грижи шумен, квалифицирана диагностична помощ шумен, квалифицирана лечебна помощ шумен, лекари специалисти с богат опит шумен, лечебно заведение шумен, мбал шумен, мбал шумен ад, многопрофилна болница за активно лечение шумен, многопрофилна болница шумен, отлични медицински специалисти шумен, препоръчана болница шумен, препоръчано болнично заведение шумен, препоръчано здравно заведение шумен, специализирана медицинска помощ шумен, хирургичен кабинет шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен 

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването.

 

Води началото си от далечната 1837 година, когато е разкрита първата болница в града. Специално построена, отговаряща на тогавашните схващания и изисквания на медицинската култура и практика.

 

В тази сграда, след възстановяване суверенитета на българската държава, през 1879 год. е създадена Шуменската държавна болница. С развитието на здравеопазването в болницата са разкрити: отделение за болните с кожно-венерически заболявания, хирургично и вътрешно отделение. Постепенно старата сграда се оказва недостатъчна и през 1947 год. болницата се разполага в комплекс от павилиони на територията на която се намира и днес. Болничният комплекс заема площ от 97 дка., където се помещават основните сгради на Хирургиния блок, в който се намират повечето стационари и лаборатории.

 

В Терапевтичният блок се намират Отделенията по кожни и венерически болести, по фтизиатрия и инфекциозно отделение.


В Терапевтичен блок 2 са разположени Отделение по Трансфузионна Хематология (кръводарителен център) и Ревматологично отделение.


В сградата на Детско отделение се намира и отделението по Хемодиализа.


МБАЛ - Шумен разполага с 398 легла, необходими за извършване на основните животоспасяващи и специализирани дейности като реанимация, хемодиализа, хирургия и терапия, акушерство и гинекология, урология, ортопедия, лечение на инфекциозни заболявания, неонатология и педиатрия.

 

Наличните: Спешно отделение, Звено за планов прием, Регистратура и други обслужващи звена позволяват извършването на комплекс от диагностични и лечебни дейности свързани с обслужването на пациентите.

 

МБАЛ - Шумен обслужва население от 180 хиляди души. В лечебното заведение се извършват над 70% от високо специализираните и интензивни медицински дейности в Шуменска област


През 1999 год. болницата беше включена в Националната програма за бъбречна трансплантация като донорска база.


От 2016 год. лечебното заведение работи и на втори адрес в град Нови Пазар ул. Христо Ботев №22, където са ситуирани части от Терапевтично, Неврологично, Педиатрично отделения и Отделението по физикална терапия и рехабилитация. Отделения по образна диагностика и клинична лаборатория.


МБАЛ - Шумен се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги. Разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


В лечебното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината, които с вещина прилагат обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Град Шумен, Община Шумен, ул. Васил Априлов 63
Телефон: 054855755
Факс: 054800751
Интернет сайт: mbal-shumen.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ