Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Град Враца - Отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД
Отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца разполага с :


Консултативно - диагностичен блок :


Приемно - консултативни кабинети
ендокринологичен и хематологичен кабинет
кабинет функционално изследване на дишането
гастро-ентерологичен кабинет
ревмо-кардиологичен кабинет
общ хирургичен кабинет
урологичен кабинет
ортопедо-травматологичен кабинет
общ гинекологичен кабинет
неврологичен кабинет
ЕЕГ кабинет
общ детски кабинет
общ УНГ кабинет
общ очен кабинет
инфекциозен кабинет
нефрологичен кабинет
кабинет професионална патология
психиатричен кабинет

 

Стационарни отделения :


Второ педиатрично отделение - Оряхово
Второ вътрешно отделение - Оряхово
Вътрешно отделение по ендокринология и хематология (Първо вътрешно)
Вътрешно отделение по гастроентерология (Второ вътрешно)
Кардиологично отделение
Нефрология и хемодиализа
Детско отделение
Неврологично отделение
Анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/
Хирургично отделение
Детско хирургично отделение
Съдова хирургия
Акушерство и гинекология
Неонатологично отделение
Урологично отделение
Ортопедия и травматология
Офталмологично отделение
УНГО
Инфекциозно отделение
Физикална терапия и рехабилитация /ОФТР/
Отделение за остри психиатрични заболявания

 

Параклинични отделения :


Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Образна диагностика
Клинична патология
Отделение по трансфузионна хематология
Аптека
Съдебна медицина
Операционен блок с ЦСО
ТЕЛК

 

Контакти

Семеен хотел Четири сезона

Град Враца, Община Враца, ул. Христо Смирненски № 53
Телефон: 092665110
Факс: 092626140
Интернет сайт: www.mbalvratsa.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Враца

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм

Още Здравни заведения в Община Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм