Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Град Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

 

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделения - мъжко и женско с управител е д-р Светозар Арновлеевич.

 

През 1905 година е построена нова сграда и от второкласна държавна болница тя се превръща в първокласна с осемдесет легла, разпределени в две отделения - вътрешно и хирургично.

 

През 1932 година е надстроен втори етаж на сградата, а през 1939 година разширяването продължава с построяването на още два павилиона, включващ административен блок с амбулатории, аптека и пансион за милосърдни сестри и втори - за заразно болни.

 

През същата година в болницата са разкрити АГ отделение, противотуберкулозен и кожно - венерически диспансери и противобясна станция. Болницата разполага със сто и тридесет легла.

 

През 1945 година се разкриват рентгеново отделение, очно и ушно отделение, а през 1952 година и детско отделение. Построена е и нова сграда на болницата.

 

В навечерието на своята стогодишнина през 1987 година Първостепенна Окръжна Болница Христо Ботев е най - голямото лечебно - профилактично заведение в Северозападна България, разполагащо с деветстотин легла, разпределени по профили.

 

През този период в болницата се провежда и активна научно - изследователска дейност.

 

Към момента болницата разполага с 375 легла и 653 души персонал.

 

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев се стреми :


Да осигури висококачествена и комплексна здравна помощ в диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност.


Да осигурява стационарно и амбулаторно лечение, съответстващи на равнището на добрата медицинска практика.

 

Да повишава качеството на живот чрез медицинското обслужване, като се използват съвременните постижения в медицината.


Да осигури равни възможности за лечение на населението в региона.


Да помогне за непрекъснатото обучение на персонала за усъвършенстване на професионалните им умения.


Да поддържа и увеличава удовлетвореността на пациентите от оказаната им надеждна и високоспециализирана помощ.

 


Екип от висококвалифицирани специалисти, професионалисти в различни области се грижат за задравето на своите пациенти.

 

Управлението на болницата се осъществява в съответствие със Закона за лечебните заведения. Изпълнителен директор - Орлин Веселинов Цветков, директор Медицински дейности - д-р Цветанка Генкова, директор Финансово икономически дейности – Силвия Георгиева и главна медицинска сестра - Валя Тодорова Цветкова.

 

Контакти

Семеен хотел Четири сезона

Град Враца, Община Враца, ул. Христо Смирненски № 53
Телефон: 092665110
Факс: 092626140
Интернет сайт: www.mbalvratsa.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Враца

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм

Още Здравни заведения в Община Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм