Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Град Дупница - Диагностика

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
Диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД

КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

 


Приемно - консултативни кабинети :

 

 • Гастроентерологичен кабинет

 

 • Кардиологичен кабинет

 

 • Терапевтичен кабинет

 

 • Неврологичен кабинет

 

 • Хирургичен кабинет

 

 • Педиатричен кабинет

 

 • АГ кабинет

 

 • Психиатричен кабинет

 

 • Ортопедо - травматологичен кабинет

 

 • Кожно-венерологичен кабинет

 

 • Инфекциозен кабинет

 

 • Пневмо - фтизиатричен кабинет

 

 • УНГ кабинет

 

 • Офталмологичен кабинет

 

 • Урологичен кабинет

 

 • Преданестезиологичен кабинет

 


Медико - диагностични лаборатории :

 

 • Клинична лаборатория

 

 • Хистологична лаборатория

 

 • Микробиологична лаборатория

 


Отделения без легла за функционална диагностика :

 

 • Отделение по образна диагностика


     -  ЕЕГ кабинет

 

     -  ЕМГ кабинет


     -  Кабинет по доплерова сонография

     
     -  Кабинет за велоергометрия


     -  Кабинет за изследване на костната плътност


     -  Бронхологичен кабинет


     -  Ехокардиографски кабинет


     -  Учебен център за деца и родители, боледуващи от захарен диабет

 

 • Отделение за физиотерапия и ЛФК

 

 • Патологоанатомично отделение

 

 • Отделение за хемодиализа

 

 • Отделение по трансфузионна хематология

 

 • Стерилизация и дезинфекция

 

 

Т Е Л К 

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД

Град Дупница, Община Дупница, ул. Свети Георги № 2
Телефон: 070151826, 070151827
GSM: 0888264526
Интернет сайт: mbal.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Дупница

Регистър на здравеопазването

МЕДИКА ООД, Дупница

Медика ООД - Групова практика за доболнична медицинска помощ се намира в град Дупница, пл. Свобода 1. Медика ООД e здравно заведение, посветило работа си на своите пациенти и техните нужди.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Дупница

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница. Извършва диагностика и лечение