Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Град Дупница - Диагностика

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
Диагностика

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК


Приемно - консултативни кабинети :

 

 • Гастроентерологичен кабинет
 • Кардиологичен кабинет
 • Терапевтичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • АГ кабинет
 • Психиатричен кабинет
 • Ортопедо - травматологичен кабинет
 • Кожно-венерологичен кабинет
 • Инфекциозен кабинет
 • Пневмо - фтизиатричен кабинет
 • УНГ кабинет
 • Офталмологичен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Преданестезиологичен кабинет


Медико - диагностични лаборатории :

 

 • Клинична лаборатория
 • Хистологична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория


Отделения без легла за функционална диагностика :

 

 • Отделение по образна диагностика


     -  ЕЕГ кабинет

 

     -  ЕМГ кабинет


     -  Кабинет по доплерова сонография

     
     -  Кабинет за велоергометрия


     -  Кабинет за изследване на костната плътност


     -  Бронхологичен кабинет


     -  Ехокардиографски кабинет


     -  Учебен център за деца и родители, боледуващи от захарен диабет

 

 • Отделение за физиотерапия и ЛФК
 • Патологоанатомично отделение
 • Отделение за хемодиализа
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Стерилизация и дезинфекция

 

 

Т Е Л К 

 

 

Контакти

Семеен хотел Стоянова къща

Град Дупница, Община Дупница, Ул.Христо Стилянов 13
Телефон: 070158901, 070158909
Интернет сайт: www.mbal.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Дупница

Регистър на здравеопазването

МЕДИКА ООД, Дупница

Медика ООД - Групова практика за доболнична медицинска помощ се намира в град Дупница, пл. Свобода 1. Медика ООД e здравно заведение, посветило работа си на своите пациенти и техните нужди.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Дупница

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница. Извършва диагностика и лечени