Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Град Дупница

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

 

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница.

 

Извършва диагностика и лечение на различни заболявания, родина помощ, рехабилитация. диагностика и консултации.

 


МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД rазполага със :


ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК със сто седемдесет и четири легла : 

 

 • І-во Вътрешно отделение - тридесет и осем легла.
 • ІІ-ро Вътрешно отделение - двадесет и осем легла.
 • Интензивен сектор - пет легла.
 • Неврологично отделение - двадесет легла.
 • Детско отделение - тридесет и пет легла.
 • Инфекциозно отделение - петнадесет легла.
 • Пневмофтизиатрично отделение -
  тринадесет легла.
 • Психиатрично отделение - десет легла.
 • Отделение по физиотерапия - десет легла.


ХИРУРГИЧЕН БЛОК със седемдесет и три легла :

 

 • Хирургично отделение - двадесет и четири легла.
 • Хирургия - десет легла.
 • Съдов сектор - четири легла.
 • Урологичен сектор - две легла.
 • Очен сектор - четири легла.
 • УНГсектор - четири легла.
 • Ортопедо - травматологично отделение - десет легла.
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение - шест легла.
 • Акушеро - гинекологично отделение - тридесет и три легла :
 • Родилен сектор - седем легла.
 • Интензивен сектор - три легла.
 • Гинекологичен сектор - пет легла.
 • Патологична бременност сектор - осем легла.
 • Неонатологичен сектор - десет легла.

Контакти

Семеен хотел Стоянова къща

Град Дупница, Община Дупница, Ул.Христо Стилянов 13
Телефон: 070158901, 070158909
Интернет сайт: www.mbal.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Дупница

Регистър на здравеопазването

МЕДИКА ООД, Дупница

Медика ООД - Групова практика за доболнична медицинска помощ се намира в град Дупница, пл. Свобода 1. Медика ООД e здравно заведение, посветило работа си на своите пациенти и техните нужди.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Дупница

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница. Извършва диагностика и лечени