Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Град Дупница

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница.

 

 

Извършва диагностика и лечение на различни заболявания, родина помощ, рехабилитация. диагностика и консултации.

 

 


МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД rазполага със :

 

 


ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК със сто седемдесет и четири легла : 

 

 

 • Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД - ДупницаІ-во Вътрешно отделение - тридесет и осем легла

 

 • ІІ-ро Вътрешно отделение - двадесет и осем легла

 

 • Интензивен сектор - пет легла

 

 • Неврологично отделение - двадесет легла

 

 • Детско отделение - тридесет и пет легла

 

 • Инфекциозно отделение - петнадесет легла

 

 • Пневмофтизиатрично отделение - тринадесет легла

 

 • Психиатрично отделение - десет легла

 

 • Отделение по физиотерапия - десет легла

 

 


ХИРУРГИЧЕН БЛОК със седемдесет и три легла :

 

 

 • Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД - ДупницаХирургично отделение - двадесет и четири легла

 

 • Хирургия - десет легла

 

 • Съдов сектор - четири легла

 

 • Урологичен сектор - две легла

 

 • Очен сектор - четири легла

 

 • УНГсектор - четири легла

 

 • Ортопедо - травматологично отделение - десет легла

 

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение - шест легла

 

 

 • Акушеро - гинекологично отделение - тридесет и три легла :

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД - Дупница

 • Родилен сектор - седем легла

 

 

 • Интензивен сектор - три легла

 

 

 • Гинекологичен сектор - пет легла

 

 

 • Патологична бременност сектор - осем легла

 

 

 • Неонатологичен сектор - десет легла

 

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД

Град Дупница, Община Дупница, ул. Свети Георги № 2
Телефон: 070151826, 070151827
GSM: 0888264526
Интернет сайт: mbal.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Дупница

Регистър на здравеопазването

МЕДИКА ООД, Дупница

Медика ООД - Групова практика за доболнична медицинска помощ се намира в град Дупница, пл. Свобода 1. Медика ООД e здравно заведение, посветило работа си на своите пациенти и техните нужди.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД, Дупница

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски ЕООД е със седалище град Дупница, ул. Свети Георги 2 и изпълнява функциите на районна болница. Извършва диагностика и лечение