Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ВРАЧ, Град Сандански

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ВРАЧ
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ВРАЧ

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Врач съществува от 1940 година.

 

Разположена на спокойно и отдалечено от градския шум място, в обособената Парковата зона на град Сандански.

 

Многопрофилна Болница за активно лечение с териториален обхват, но и с перспектива за привличане на пациенти с остри заболявания от други райони и области на България.

 

Извършва лечение на остри или обострени заболявания на Сърдечно - съдовата система.

 

МБАЛ Св. Врач ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение с териториален обхват на дейността. Обслужва населението и гостите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до Беласица и югозападните склонове на Пирин планина.


МБАЛ Свети Врач извършва следните медицински и немедицински дейности :

 

 • Осъществяване на болнично лечение
 • Диагностика, лечение и наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извън болничната помощ
 • Родилна помощ
 • Рехабилитация
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения
 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство
 • Квалификационна, учебна и научна дейност
 • Експертизи за временна нетрудоспособност
 • Дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
 • Издаване на документи, свързани с дейността
 • Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания
 • Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност.

 

СТРУКТУРА

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Врач се състои от четири функционално обособени структурни блока :


Диагностично - консултативен блок :


Приемно - консултативни кабинети

 

 • Терапевтичен
 • Неврологичен
 • Педиатричен
 • Кардиологичен
 • Хирургичен
 • Офталмологичен
 • Гинекологичен
 • Ортопедо-травматологичен
 • Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
 • Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти


Лаборатории

 

 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория


Отделения без легла

 

 • Образна диагностика (Рентген)
 • Клинична патология


Стационар :


Терапевтичен блок

 

 • Кардиологично отделение
 • Вътрешно Отделение
 • Неврологично отделение


Хирургично отделение


Очно отделение


Ортопедо - травматологично отделение


Акушеро - гинекологично отделение


Детско отделение


ОАИЛ


Отделение за физиотерапия, рехабилитация и водолечение


Отделение по хемодиализа с десет поста за Хемодиализа


Звено Операционни зали, което разполага със седем операционни зали, Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил.


Административно - стопански блок

 

Контакти

Хотел Апарт хотел Панорама

Телефон: 074634390
Факс: 074634341
Интернет сайт: mbalsandanski.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Сандански

Регистър на здравеопазването

САН СМАЙЛ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД, Сандански

Сан Смайл - Групова практика за извънболнична помощ по дентална медицина ООД е със седалище град Сандански, ул. Воден 15. Денталеният център предлага пълната гама стоматологични услуги, както