Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД, Град Варна

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е най-големия
диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ 25% от населението на страна. Тя поема най-тежките случаи от региона.

МБАЛ „Св. Марина“ разполага с 1 080 легла и над 1 700 персонал, вкл. хабилитирани лица – 17 професора и 53 доцента, национални и регионални консултанти и експерти.
През 2013 г., с Решение на Областен съвет за развитие на област Варна, МБАЛ „Св. Марина“ е обявена за обект с регионално значение с приоритет в Областната стратегия за регионално развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.

МБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна има сключен договор с РЗОК за 2014г. за 248 клинични пътеки.

 

Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по: Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма; Интервенционална кардиология; Детска онкохематология; Детска ендокринология; Детска пулмология и алергология; Детска психиатрия; Наркология; Геронтопсихиатрия; Психосоматика; Медицина на съня; Център за пулмонална хипертония; Център за редки болести; Лаборатория по имунология; Медико-генетична консултация и диагностика; Неврохирургия - с уникална за страната апаратура; Ортопедия и травматология; Орална и лицево – челюстна хирургия; Лаборатория по молекулярна патология.


Уникална апаратура: Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва: PET/СТ компютърен томограф (скенер); 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер; Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz; Остеометър за цяло тяло с висока резолюция; Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология; Циклотрон – единствен в България; Висок клас линейни ускорители.

 

 

Управление на качеството: Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България. През 2014 г. лечебното заведение получи за втори пореден път сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най - високата възможна степен.

 

През 2013 г. е открит Център за редки болести в МБАЛ „Св. Марина”. Това е първата мащабна и амбициозна реализация за предоставяне на комплексни грижи на пациенти с различни редки болести.

Той е съвместен проект с Медицински университет – Варна и МБАЛ „Св. Марина” в отговор на препоръката на Съвета на ЕС към страните-членки за действия в областта на редките болести „да се обозначат подходящи експертни центрове до края на 2013 г. и да се подкрепи тяхното изграждане. Центърът за редки болести разполага с четири самостоятелни помещения – регистратура, манипулационна, лекарски кабинет и стая за еднодневно лечение.
Центърът стартира с най-често срещаните редки болести – таласемия и хемофилия.

 

Център за пулмонална хипертония - Създаването на интердисциплинарен Център по пулмонална хипертония в МБАЛ „Св. Марина“, отговарящ на европейските стандарти е грижа, насочена към пациентите с редки болести. В центъра на функционален принцип работят специалисти: кардиолог, пулмолог, интервенционален кардиолог, ревматолог, реаниматор, кардиохирург, медицински сестри от различни структурни звена на болницата.

 

Предстои откриване на Онкологичен и лъчетерапевтичен център „СВЕТА МАРИНА“ и Лаборатория за костно–мозъчни трансплантации.

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД

Град Варна, Община Варна, бул. Христо Смирненски 1
Телефон: 052302851
Факс: 052302874
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Варна

Регистър на здравеопазването

ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ИВАНОВА, Варна

ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ИВАНОВА, д.м. е изтъкнат специалист - вирусолог, с практика в Лaбopaтopията пo ĸлиничнa миĸpoбиoлoгия и виpycoлoгия нa УMБAЛ Cвeтa Mapинa град Bapнa. Д-р Иванова е родена в г

ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА

ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА, Варна

Очна клиника Свта Петка се намира в град Варна, ул. Иван Драсов 12. Една от най - модерните очни клиники, лидер на офталмологията в България. Разполагала с най - добрата и съвременна апаратура в стр

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА, Варна

Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна ЕООД е единственото по рода си общинско лечебно заведение за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на Бъл

Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Марков ЕООД

Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Марков ЕООД, Варна

Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Марков, Варна предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активн