Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД, Град Варна

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е най-големия
диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ 25% от населението на страна. Тя поема най-тежките случаи от региона.

МБАЛ „Св. Марина“ разполага с 1 080 легла и над 1 700 персонал, вкл. хабилитирани лица – 17 професора и 53 доцента, национални и регионални консултанти и експерти.
През 2013 г., с Решение на Областен съвет за развитие на област Варна, МБАЛ „Св. Марина“ е обявена за обект с регионално значение с приоритет в Областната стратегия за регионално развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.

МБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна има сключен договор с РЗОК за 2014г. за 248 клинични пътеки.

 

Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по: Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма; Интервенционална кардиология; Детска онкохематология; Детска ендокринология; Детска пулмология и алергология; Детска психиатрия; Наркология; Геронтопсихиатрия; Психосоматика; Медицина на съня; Център за пулмонална хипертония; Център за редки болести; Лаборатория по имунология; Медико-генетична консултация и диагностика; Неврохирургия - с уникална за страната апаратура; Ортопедия и травматология; Орална и лицево – челюстна хирургия; Лаборатория по молекулярна патология.


Уникална апаратура: Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва: PET/СТ компютърен томограф (скенер); 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер; Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz; Остеометър за цяло тяло с висока резолюция; Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология; Циклотрон – единствен в България; Висок клас линейни ускорители.

 

 

Управление на качеството: Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България. През 2014 г. лечебното заведение получи за втори пореден път сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най - високата възможна степен.

 

През 2013 г. е открит Център за редки болести в МБАЛ „Св. Марина”. Това е първата мащабна и амбициозна реализация за предоставяне на комплексни грижи на пациенти с различни редки болести.

Той е съвместен проект с Медицински университет – Варна и МБАЛ „Св. Марина” в отговор на препоръката на Съвета на ЕС към страните-членки за действия в областта на редките болести „да се обозначат подходящи експертни центрове до края на 2013 г. и да се подкрепи тяхното изграждане. Центърът за редки болести разполага с четири самостоятелни помещения – регистратура, манипулационна, лекарски кабинет и стая за еднодневно лечение.
Центърът стартира с най-често срещаните редки болести – таласемия и хемофилия.

 

Център за пулмонална хипертония - Създаването на интердисциплинарен Център по пулмонална хипертония в МБАЛ „Св. Марина“, отговарящ на европейските стандарти е грижа, насочена към пациентите с редки болести. В центъра на функционален принцип работят специалисти: кардиолог, пулмолог, интервенционален кардиолог, ревматолог, реаниматор, кардиохирург, медицински сестри от различни структурни звена на болницата.

 

Предстои откриване на Онкологичен и лъчетерапевтичен център „СВЕТА МАРИНА“ и Лаборатория за костно–мозъчни трансплантации.

Контакти

Вила Романтика

Град Варна, Община Варна, кв.Василико
Телефон: 052302851
Факс: 052302874
Интернет сайт: www.svetamarina.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Варна

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД, Варна

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков, Варна предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужда

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Сий Лаб отваря врати през 2008 год. със седалище град Варна, бул. Република 15, ет. 1, медицински комплекс Младост. Създадена с желание, п

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус е със седалище град Варна. Създадена с много ентусиазъм и желание, за да предостави на своите пациенти любезно обслужване, добри услов

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал, Златни пясъци

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал работи с НОИ и НЗОК. Притежава акредитация от Министерството на Здравеопазването No. РД 01-138/24.07.2013 г. Комплекс СБР Термал се намира в начал