Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РОКФЕЛЕР ЕООД, Град Петрич

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РОКФЕЛЕР ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РОКФЕЛЕР ЕООД

 

Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД е със седалище град Петрич, ул. Рокфелер 52.

 

Здравното заведение извършва диагностика, профилактика и лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение, родилна помощ, рехабилитация.


Здравеопазването в град Петрич води своето начало през 1929 година, когато е открите Държавната първостепенна болница с две отделение - хирургично и вътрешно.

 

През 1944 година дейността на болницата се разраства и са открити и други отделения.

 

През 1952 година болничното заведение и поликлиниката са обедидинени.

 

През оседесетте години на XX век започва строителството на нова, модерна и обширна сграда, в която да функционират всички видове медицински, профилактични и лечебни дейности.

 

През 2000 година е регистрирана Многопрофилна болница за активно лечение - Рокфелер ЕООД - Петрич.

 

Основният корпус на болницата е построен през 1993 година и се състои от осем етажа и самостоятелен едноетажен корпус за Родилно отделение.

 

През 1998 и 2000 година е извършен ремонт на Хирургично, Детско и Вътрешно отделения, Операционните зали и отделение УНГ, а през 2002 година на Акушеро - гинекологичното отделение.

 

МБАЛ Рокфелер ЕООД - Петрич разполага със 163 легла, разпределени в девет отделения. Има и диагностични отделения без легла.

 

В болницата работи екип от високо квалифицирани специалисти - лекари, медицински сестри, акушерки и обслужващ персонал.

 

Болницата обслужва 57 населени места с около 63 500 жители.

 

Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД - Петрич, осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и - преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство.

 

СТРУКТУРА

Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД - Петрич разполага с :


Диагностично - консултативен блок, който включва :


Приемно - консултативни кабинети
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория


Стационарен блок :


Вътрешно отделение
Хирургично отделение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Акушеро - гинекологично отделение
Детско отделение
Неврологично отделение
УНГ отделение
Инфекциозно отделение
Отделение по хемодиализа
Ортопедо - травматологично отделение
Отделение по патология


Болнична аптека


Административно - стопански блок

 

Контакти

Семеен хотел ШОКИ

Град Петрич, Община Петрич, ул. 24-ти май 70
Телефон: 074569738, 074569739
Факс: 074560106
Интернет сайт: www.bolnicapetrich.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Петрич

Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново ЕООД

Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново ЕООД, Марикостиново

Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново е съвременно лечебно - оздравително заведения за лечение на заболявания на опорно - двигателния апарат, периферната нервна система и гинеко