Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД - Структура

авторитетно лечебно заведение разлог

авторитетно лечебно заведение разлог, болница град разлог, болница за активно лечение разлог, болница с модерна апаратура разлог, болнична помощ разлог, болнично заведение разлог, добри медицински специалисти разлог, добро лечебно заведение разлог, достъпна медицинска помощ разлог, здравно заведение град разлог, качествена медицинска помощ разлог, качествени здравни грижи разлог, качествени медицински услуги разлог, квалифициран медицински екип разлог, квалифицирана болнична помощ разлог, квалифицирана медицинска помощ разлог, квалифицирани медицински консултации разлог, лечебно заведение град разлог, мбал град разлог, мбал разлог, медицинска помощ разлог, медицински грижи разлог, многопрофилна болница разлог, прецизна диагностика разлог, своевременна болнична помощ разлог, съвременна болнична помощ разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Структура

Стартирайки дейност МБАЛ Разлог се утвърди като диагностично-консултативен и лечебен център за населението от четирите общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ брой на населението - над 56 хиляди души.


Структурата на болницата включва:

 

Хирургично отделение с две спецалности: Хирургия; Ортопедия и травматология

телефон: 0747/89247


Анестезиология и интензивно лечение
телефон: 0747/89215

 

Акушеро-гинекологично отделение
телефон: 0747/89256

 

Вътрешно отделение със следните специалности: Кардиология; Пневмология и фтизиатрия; Ендокринология; Гастроентерология и Нефрология
телефон: 0747/89260

 

Физикална и рехабилитационна медицина - разполага със съвременна медицинска апаратура: Ултразвуков апарат; Магнитотерапия със съвременна апаратура; Електротерапия; Лазертерапия при ревматологични заболявания, труднозаздравяващи рани и др.; Високочестотна терапия; Инхалатори; Кварц, солукс; Парафинолечение; Сектор кинезитерапия - Пасивни упражнения, Позиционна терапия, Масаж със специализирани техники, Механотерапия, Аналитична ЛФК и ЛФК с уреди
телефон: 0747/89204


Неврологично отделение
телефон: 0747/89242

 

Отделение по педиатрия
телефон: 0747/89245

 

Инфекциозно отделение
телефон: 0747/89248

 

Отделение по хемодиализа
телефон: 0747/80344

 

Отделение образна диагностика - извършват се всички видове конвенциални рентгенови изследвания на всички органи и системи. Отделението разполага със съвременна апаратура, позволяваща извършване на високоспециализирани изследвания, необходими за навременната диагностика: Компютър томограф; Мамаграф; Ехограф и Нов дигитален рентгенов апарат

телефон: 0747/89266

 

Отделение по клинична патология със сектори: за хирургични и ексцизионни биопсии; за гастроендоскопски и пункционни биопсии; Сектор по лимфопатология; Сектор невропатология и Хистохимична и имунохистохимична лаборатория с възможност за CISH
телефон: 0747/89269

 

Клинична лаборатория
телефон: 0747/89255

 

Микробиологична лаборатория
телефон: 0747/89244

 

Контакти

Хотел Свети Павлос

Град Разлог, Община Разлог, ул.Оборище 28
Телефон: 074789282, 074789280, 074789270, 074789233
Факс: 074780341

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Още Здравни заведения в Община Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД, Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Правоприемник на Общинската болница в града разкрита през