Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД - Дейност

авторитетно лечебно заведение разлог

авторитетно лечебно заведение разлог, болница град разлог, болница за активно лечение разлог, болница с модерна апаратура разлог, болнична помощ разлог, болнично заведение разлог, добри медицински специалисти разлог, добро лечебно заведение разлог, достъпна медицинска помощ разлог, здравно заведение град разлог, качествена медицинска помощ разлог, качествени здравни грижи разлог, качествени медицински услуги разлог, квалифициран медицински екип разлог, квалифицирана болнична помощ разлог, квалифицирана медицинска помощ разлог, квалифицирани медицински консултации разлог, лечебно заведение град разлог, мбал град разлог, мбал разлог, медицинска помощ разлог, медицински грижи разлог, многопрофилна болница разлог, прецизна диагностика разлог, своевременна болнична помощ разлог, съвременна болнична помощ разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Дейност

МБАЛ Разлог предоставя болнично лечение на лица, чийто диагностични, лечебни, рехабилитационни и медико-социални проблеми не могат да бъдат решени в лечебните заведения за извънболнична помощ.

 

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болест, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни и профилирани медицински специалности:

 

 • Вътрешни болести

 

 • Кардиология

 

 • Пневмология

 

 • Ендокринология и болести на обмяната

 

 • Нефрология

 

 • Гастроентерология

 

 • Клинична токсикология

 

 • Детски болести

 

 • Акушерство и гинекология

 

 • Неонатология

 

 • Хирургия

 

 • Ортопедия и травматология

 

 • Анестезиология и интензивно лечение

 

 • Неврология

 

 • Инфекциозни болести

 

 • Клинична и м икробиология лаборатория

 

 • Обща и клинична патология

 

 • Образна диагностика

 

 • Хемодиализа

 

Диагностика и консултации поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения

 

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура

 

Експертиза за временна нетрудоспособност

 

Дейности по здравна промоция и профилактика, включваща профилактични прегледи и имунизации

 

Издаване на документи свързани с дейността

 

Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания

 

Контакти

Хотел Свети Павлос

Град Разлог, Община Разлог, ул.Оборище 28
Телефон: 074789282, 074789280, 074789270, 074789233
Факс: 074780341

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Още Здравни заведения в Община Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД, Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Правоприемник на Общинската болница в града разкрита през