Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

авторитетно лечебно заведение разлог

авторитетно лечебно заведение разлог, болница град разлог, болница за активно лечение разлог, болница с модерна апаратура разлог, болнична помощ разлог, болнично заведение разлог, добри медицински специалисти разлог, добро лечебно заведение разлог, достъпна медицинска помощ разлог, здравно заведение град разлог, качествена медицинска помощ разлог, качествени здравни грижи разлог, качествени медицински услуги разлог, квалифициран медицински екип разлог, квалифицирана болнична помощ разлог, квалифицирана медицинска помощ разлог, квалифицирани медицински консултации разлог, лечебно заведение град разлог, мбал град разлог, мбал разлог, медицинска помощ разлог, медицински грижи разлог, многопрофилна болница разлог, прецизна диагностика разлог, своевременна болнична помощ разлог, съвременна болнична помощ разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД


Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООДМногопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града.

 

Правоприемник на Общинската болница в града разкрита през 1925 година, като изолатор за инфекциозно болни с 25 легла.

 

През 1944 година част от леглата се профилират като хирургични, а в периода 1949/1951 година се оформят два сектора - хирургичен и терапевтичен.

 

След Указа за безплатна медицинска помощ през 1951 година болницата се обединява с поликлиниката и става Обединена болница. През 1952 година е разкрит и трети сектор - педиатричен, с което леглата стават 50.

 

През 1953 година леглата се увеличават на 75 и се разкрива и акушеро - гинекологично отделение. Здравното заведение, вече e градска болница, към която са включени тубдиспансера като фтизиатрично отделение. По - късно е разкрито и инфекциозно отделение.

 

През 1967 година след построяване на новата сграда болницата разполага вече с 260 легла, разпределени по всички основни болнични отделение и специализирани кабинети. От 2000 година лечебното заведение е преобразувано в търговско дружество.

 

Към момента МБАЛ Разлог ЕООД е районно лечебно заведение, което обслужва населението от четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ брой - над 56 хиляди души, както и временно пребиваващите български и чуждестранни туристи, посещаващи туристическите дестинации от района. 

 

След модернизиране, извършен ремонт и закупуване на нова апаратура, МБАЛ Разлог е модерен лечебен център с условия за лечение, долечение и продължително лечение.

 

Здравното заведение осъществява диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, както и оперативно лечение в болнични условия. За целта лечебното заведение разполага със съвременно оборудвана клинична и микробиологична лаборатория за диагностика, както и отделение за образна диагностика.

 

Болницата работи по клинични пътеки със НЗОК. В болницата работи екип от висококвалифицирани лекари, специализанти, медицински сестри и санитари, осигуряващи прием, консултации, профилактични прегледи и хоспитализация на пациентите.

 

МБАЛ Разлог се стреми да предоставя високо качество на медицинските услуги и утвърждаване на добрата медицинска практика.

 

Функционират следните отделения:

 

 • Хирургично
 • Неврологично
 • Инфекциозно
 • Детско
 • Вътрешни болести
 • Акушеро - гинекологично
 • Отделение за рехабилитация
 • Отделение по хемодиализа
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Отделение за образна диагностика
 • Клинична и микробиологична лаборатория

 

В МБАЛ Разлог функционира отделение за рехабилитация на пациенти. То разполага с модерна техника и апарaти за извършване на - кинезитерапия, електросветлинна терапия, инхалационно лечение, лечебни масажи и парафино лечение.


Отделението е снабдено с уреди за раздвижване на горен и долен крайник, мрежа на Роше, апарати за активно и пасивно раздвижване. Екипът от специалистите в областта на възстановяването, препоръчват ранната рехабилитация и възстановяване след заболявания на нервната система, травми на опорно двигателния апарат, всички видове възпалителни заболявания.

 

Контакти

Хотел Свети Павлос

Град Разлог, Община Разлог, ул.Оборище 28
Телефон: 074789282, 074789280, 074789270, 074789233
Факс: 074780341

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Още Здравни заведения в Община Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД, Разлог

Многопрофилна болница за активно лечение Разлог ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Правоприемник на Общинската болница в града разкрита през