Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ, Град Етрополе - Структура

здравно заведение етрополе

здравно заведение етрополе, лечебно заведение етрополе, мбал доктор александър герчев, мбал етрополе, многопрофилна болница етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
Структура

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ е изградена от четири функционално обособени блока :

 

Консултативно-диагностичен блок включващ:

 

 • Консултативни кабинети по хирургия, вътрешни болести, неврология, детски болести, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

 

 • Кабинети за функционална диагностика - ендоскопски, кардиографски, ехография на коремни органи, кабинет за мамографски изследвания, ЕМГ, ЕЕГ, доплерова сонография, ехографски кабинет, лапароскопски и кабинет за ФИД.

 

 • Отделения без легла - отделение по образна диагностика

 

 • Медико-диагностични лаборатории - клинична лаборатория, лаборатория по клинична микробиология, лаборатория по клинична патология.

 

 • Учебен център за обучение на диабетно болни

 

 • Т Е Л К

 

Стационарен блок със 74 легла, включващ:

 

 • Вътрешно отделение с 18 легла - кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология и ендокринология.

 

 • Детско отделение с 10 легла

 

 • Неврологично отделение с 9 легла

 

 • Акушеро гинекологично отделение с 9 легла - родилни, гинекологични, патологична бременност и операционна зала в операционния блок на ХО.

 

 • Хирургично отделение с 5 легла - операционен блок с 3 операционни зали

 

 • Отделение по ортопедия и травматология с 8 легла / от които 1 реанимационно / - операционен блок с 3 операционни зали.

 

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение с 6 легла /едно от които е разположено в Отделение по ортопедия и травматология

 

 • Отделение по физикална терапия и рехабилитация с 10 легла

 

В МБАЛ Проф. д-р Ал. Герчев функционира и Отделение за долекуване и продължително лечение с 20 легла, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на МЗ № МБ – 208/ 29.08.2011 г.

 

Болнична аптека

 

Административно-стопански блок, включващ административно звено, финансово-счетоводен отдел, транспортно звено, отоплително звено, техническа служба и централна стерилизация.

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

Град Етрополе, Община Етрополе, ул. Бригадирска 1
Телефон: 072063685
Факс: 072063590
Интернет сайт: mbal-etropole.com

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

Още Здравни заведения в Община Етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ, Етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ е здравно заведение със седалище град Етрополе, ул. Бригадирска № 1. Здравеопазването в Етрополе води своето начало от 193