Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ, Град Етрополе

здравно заведение етрополе

здравно заведение етрополе, лечебно заведение етрополе, мбал доктор александър герчев, мбал етрополе, многопрофилна болница етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
Информация

Информация

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ е здравно заведение със седалище град Етрополе, ул. Бригадирска № 1.


Здравеопазването в Етрополе води своето начало от 1938 г. с построяването на най-солидната и красива болнична сграда, която все още е запазена в болничния комплекс.

 

През 1960 г. е изградена така наречената стара болница, с четири функциониращи отделения. През 1982 г. е открита поликлиника, а през 1988 г. започва дейност и новата модерна болница, разположена в шест блока и няколко спомагателни постройки.

 

От откриването до наши дни, здравното заведение е достроявано, дооборудвано и трансформирано с единствената цел да предоставя качествено медицинското обслужване на своите пациенти.


Заслуга за откриването, модернизирането и оборудването на болницата най-вече има проф. д-р Александър Герчев, чието име носи и здраното заведение в град Етрополе.


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ е модерно, добре оборудвано лечебно заведение предоставящо на своите пациенти диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение.

 

МБАЛ Проф. д-р Ал. Герчев притежава Разрешение от МЗ № МБ-208/29.08.2011 г. за следните специалности - вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонаторлогия, нервни болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика,обща и клинична патология и ТЕЛК.

 

В отделението по Ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. Специализирано в ендопротезирането на тазобедрените стави, с планов прием на пациенти от цялата страна.

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

Град Етрополе, Община Етрополе, ул. Бригадирска 1
Телефон: 072063685
Факс: 072063590
Интернет сайт: mbal-etropole.com

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

Още Здравни заведения в Община Етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ ЕТРОПОЛЕ, Етрополе

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ е здравно заведение със седалище град Етрополе, ул. Бригадирска № 1. Здравеопазването в Етрополе води своето начало от 193