Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово - Структура

авторитетно здравно заведение попово

авторитетно здравно заведение попово, амбулаторни прегледи попово, болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, висококвалифицирани медицински специалисти попово, висококвалифицирани медицински услуги попово, висококвалифицирани медицински услуги търговище, диагностика и лечение попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, качествени здравни услуги търговище, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, квалифицирана лечебна помощ търговище, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, мбал попово филиал търговище, медицински услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, многопрофилна болница за активно лечение попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, модерни техники за лечение попово, препоръчано болнично заведение попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение в град Попово предоставя качествена и достъпна болнична помощ за районите на общините Попово и Опака.


Структурата на лечебното заведение включва:

 

  • АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

 

Разположен в западното крило на лечебното заведение на четвъртия етаж.


Управител на МБАЛ-Попово ЕООД е д-р Йовчо Янков Яков.

 

Янита Христова Величкова 

Главна медицинска сестра, бакалавър „Управление на здравните грижи”


Антон Стефанов Стоянов

Главен счетоводител, висше икономическо образование

 

 

  • СТАЦИОНАРЕН БЛОК 

 

 

Детското отделение се намира на втория етаж в източното крило и разполага с болничен стационар и приемно-консултативен кабинет по детски болести. Отделението разполага с 9 легла.

 

В отделението по педиатрия се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0 до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

 

Д-р Стефан Денев Йорданов
Началник отделение, специалист педиатър


Д-р Огнян Владимиров Демирев
Лекар-ординатор, специалист педиатър

 

Д-р Кадрие Джеват Топчу-Испир

Лекар-ординатор, специалист педиатър

 
Д-р Нина Иванова Димитрова
Лекар-ординатор

 

Лиляна Давидова Николова
Старша медицинска сестра

 

В отделението работят пет медицински сестри и две санитарки.

 

 

Неврологичното отделение се намира на третия етаж в западното крило и разполага с 18 легла. Предоставя:

 

  • Стационарната и консултативната медицинска помощ при заболявания на централната и периферната нервна система, функционални неврологични и съдови заболявания.

 

  • Прилагане на физиотерапевтични средства и методи, електропроцедури, масаж и лечебна физкултура.

 

  • В отделението се работи целенасочено за пълното възстановяване на мозъчните инсулти.

 

  • Рехабилитация – с цел намаляване периода на временната нетрудоспособност.

 

Д-р Цветанка Василева
Началник отделение, специалност - неврология


Д-р Иван Николов
Лекар ординатор, специалност - неврология


Д-р Иван Цанков
Лекар ординатор, специалност - психиатрия


Илияна Василева Илиева
Старша медицинска сестра, бакалавър „Управление на здравните грижи”

 

В отделението работят осем медицински сестри, един рехабилитатор и пет санитарки.

 

 

Терапевтичното отделение се намира на четвъртия етаж в западното крило и разполага с 19 легла обособени в следните сектори:

 

  • Вътрешно интензивен сектор - 2 легла

 

  • Вътрешно стационар - 17 легла


Отделението разполага с кабинет за функционална диагностика, учебен център за обучение на диабетно болни.

 

Д-р Ганка Радева Колева
Началник отделение, специалист вътрешни болести


Д-р Иван Георгиев Бъчваров
Лекари-ординатор, специалист гастроентеролог


Д-р Десислав Пенев Пенев
Лекари-ординатор, специалист вътрешни болести


Д-р Теодоси Василев Янков
Лекари-ординатор, специалист кардиолог


Д-р Иванка Иванова Иванова
Лекари-ординатор, специалист ендокринолог


Д-р Григор Атанасов Григоров
Лекари-ординатор, специалист пулмолог


Диана Любенова Милачкова
Старша медицинска сесетра


В отделението работят осем медицински сестри и пет санитарки.

 

 

Хирургично отделение

 

Д-р Стамен Стаменов
Началник отделение


Д-р Добрин Папуров
Ординатор хирургия


Д-р Веселин Цанков
Ординатор хирургия


Д-р Никой Колев
Ординатор хирургияД-р Красимир Владев
Ординатор хирургия


Д-р Георги Иванов
Ординатор гастроентеролог

 

 

Отделение по ортопедия и травматология

 

Д-р Тихомир Папуров
Началник отделение


Д-р Георги Георгиев
Ординатор - ортопедия и травматология


Д-р Красимир Иванов
Ординатор - ортопедия и травматология


Д-р Венцислав Тимушев
Консултант

 

 

Отделение По Анестезиология И Интензивно Лечение 

 

Д-р Кремена Христова
Началник отделение


Д-р Иван Катранджиев
Ординатор анестезиология

 

Д-р Радостин Цветков

Ординатор анестезиология

 


Д-р Павлин Дечев
Ординатор

 

 

  • КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК 

 

 

Разположен в източното крило на сградата. Началник на блока е д-р Димитър Стойчев, специалист рентгенолог.


Диагностично-консултативният блок включва:

 

Приемно-консултативно отделение с приемно-консултативни кабинети - терапевтичен, неврологичен, детски и манипулационна са разположени на павилионен принцип.

 

Екипът се състои от от двама лекари - клиничен патолог и микробиолог, една медицинска сестра, двама санитари и един санитар патолог.

 

Отделение по Образна диагностика с кабинети по Ултразвукова и Рентгенова диагностика, както и с Кабинет по компютърна томография.

 

Д-р Димитър Стойчев

лекар специалист

 

Румен Данаилов

старши рентгенов лаборант

 

Цветозара Бончева

рентгенов лаборант

 

Пламена Димитрова

рентгенов лаборант

 

Болнична клинична лаборатория е разположена на 2-рия етаж в сградата на болницата в източното крило. 

 

Д-р Елка Славева 

завеждащ клинична лаборатория, с придобита специалност по „Клинична лаборатория“ от 2012г.

 

Елка Димитрова

старши медицински лаборант, бакалавър по здравни грижи

 

Даниела Алексиева

медицински лаборант

 

Лиляна Пеева

медицински лаборант

 

Нина Георгиева

медицински лаборант

 

Катя Димитрова

медицински лаборант

 

Гьонюл Кязимова

медицински лаборант

 

инж. Добринка Дамянова

инженер-химик

 

Снежанка Стоянова

санитар

 

 

  • БОЛНИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АПТЕКА

 

 

Йорданка Димитрова Станева

магистър фармацевт

 

Любка Илиева Любенова

медицинска сестра

 

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение

Град Попово, Община Попово, кв. Запад
Телефон: 060842401
Интернет сайт: mbal-popovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед