Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово - Структура

болница за активно лечение община попово

болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, медицинските услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, препоръчано болнично заведение попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение в град Попово предоставя качествена и достъпна болнична помощ за районите на общините Попово и Опака.


Структурата на лечебното заведение включва:

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК, разположен в западното крило на лечебното заведение на петия етаж.


Управител на МБАЛ-Попово ЕООД е д-р Янка Андреева Иванова - лекар епидемиолог.

 

ОТДЕЛЕНИЯТА ЗА СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ са три: терапевтично, неврологично и детско отделение и разполагат с 49 легла.

 

ДЕТСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на втория етаж в източното крил и разполага с болничен стационар и приемно-консултативен кабинет по детски болести. Отделението разполага с 11 легла от които 1 интензивно.

 

В отделението по педиатрия се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0 до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

 

Д-р Стефан Денев Йорданов
Началник отделение, специалист по педиатрия


Д-р Стела Димитрова Тодорова
Лекар-ординатор, специалист по педиатрия


Д-р Румяна Бахнева Йорданова
Лекар-ординатор, специалист по педиатрия


Д-р Нина Иванова Димитрова
Лекар-ординатор, специалист по педиатрия

 

В отделението работят 7 медицински сестри и 4-ма санитари.

 

НЕВРОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на третия етаж в западното крило и разполага с 18 легла. Предоставя:

 

 • Стационарната и консултативната медицинска помощ при заболявания на централната и периферната нервна система, функционални неврологични и съдови заболявания.

 

 • Прилагане на физиотерапевтични средства и методи, електропроцедури, масаж и лечебна физкултура.

 

 • В отделението се работи целенасочено за пълното възстановяване на мозъчните инсулти.

 

 • Рехабилитация – с цел намаляване периода на временната нетрудоспособност.

 

Д-р Цветанка Василева
Началник отделение, специалист по неврология


Д-р Цанко Цанев
Лекар ординатор, специалист по неврология


Д-р Пламен Петров
Лекар ординатор, специалист по неврология


Д-р Иван Цанков
Лекар ординатор, специалист психиатрия


Д-р Мария Милушева
Лекар ординатор, специалист физиотерапевт


Д-р Димо Милушев
Лекар ординатор


Илияна Василева Илиева
Старша медицинска сестра

 

В отделението работят 10 медицински сестри, 2-ма рехабилитатори и 5-ма санитари.

 

ТЕРАПЕВТИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на четвъртия етаж в западното крило и разполага с 20 легла обособени в следните сектори:

 

 • Вътрешно интензвен сектор - 2 легла

 

 • Вътрешно стационар - 18 легла


Отделението разполага с кабинет за функционална диагностика, учебен център за обучение на диабетно болни и ендоскопски кабинет за горна и долна ендоскопия.

 

Д-р Ганка Радева Колева
Началник отделение, специалист вътрешни болести


Д-р Иван Георгиев Бъчваров
Лекари-ординатор, специалист гастроентеролог


Д-р Десислав Пенев Пенев
Лекари-ординатор, специалист вътрешни болести


Д-р Теодоси Василев Янков
Лекари-ординатор, специалист кардиолог


Д-р Иванка Иванова Иванова
Лекари-ординатор, специалист ендокринолог


Д-р Григор Атанасов Григоров
Лекари-ординатор, специалист пулмолог


Татяна Гроздева
Старша медицинска сесетра


В отделението работят 7 медицински сестри и 5-ма санитари.

 

В болницата функционират и ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ОАИЛ, ХИРУРГИЧНО и ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ.

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯТ БЛОК е разположен в източното крило на сградата. Началник на блока е д-р Димитър Стойчев, специалист рентгенолог.


Диагностично-консултативният блок включва:

 

Приемно-консултативно отделение с приемно-консултативни кабинети - терапевтичен, неврологичен, детски и манипулационна са разположени на павилионен принцип.

 

Отделение по образна диагностика с кабинети по Ултразвукова и Рентгенова диагностика, както и с Кабинет по компютърна томография.

 

 • Д-р Димитър Стойчев - лекар специалист

 

 • Румен Данаилов - лаборант

 

 • Таня Николова - старши рентгенов лаборант

 

Болнична клинична лаборатория - 2-ри етаж в сградата на болницата в източното крило. 

 

 • Д-р Елка Славева - завеждащ клинична лаборатория

 

 • Д-р Виолета Русева - лекар

 

 • Елка Димитрова - старши медицински лаборант

 

 • Даниела Алексиева - медицински лаборант

 

 • Лиляна Пеева - медицински лаборант

 

 • Нина Георгиева - медицински лаборант

 

 • Катя Димитрова - медицински лаборант

 

 • инж. Добринка Дамянова - инженер-химик

 

Болнична аптека

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение

Град Попово, Община Попово, кв. Запад
Телефон: 060823912, 060822401, 060842401
Факс: 060823574
Интернет сайт: www.mbal-popovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед