Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово - Структура

болница за активно лечение община попово

болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, медицинските услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, препоръчано болнично заведение попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение в град Попово предоставя качествена и достъпна болнична помощ за районите на общините Попово и Опака.


Структурата на лечебното заведение включва:

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК, разположен в западното крило на лечебното заведение на петия етаж.


Управител на МБАЛ-Попово ЕООД е д-р Янка Андреева Иванова - лекар епидемиолог.

 

ОТДЕЛЕНИЯТА ЗА СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ са три: терапевтично, неврологично и детско отделение и разполагат с 49 легла.

 

ДЕТСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на втория етаж в източното крил и разполага с болничен стационар и приемно-консултативен кабинет по детски болести. Отделението разполага с 11 легла от които 1 интензивно.

 

В отделението по педиатрия се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0 до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

 

НЕВРОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на третия етаж в западното крило и разполага с 18 легла. Предоставя:

 

  • Стационарната и консултативната медицинска помощ при заболявания на централната и периферната нервна система, функционални неврологични и съдови заболявания.

 

  • Прилагане на физиотерапевтични средства и методи, електропроцедури, масаж и лечебна физкултура.

 

  • В отделението се работи целенасочено за пълното възстановяване на мозъчните инсулти.

 

  • Рехабилитация – с цел намаляване периода на временната нетрудоспособност.

 

ТЕРАПЕВТИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ се намира на четвъртия етаж в западното крило и разполага с 20 легла обособени в следните сектори:

 

  • Върешно интензвен сектор - 2 легла

 

  • Вътрешно стационар - 18 легла


Отделението разполага с кабинет за функционална диагностика, учебен център за обучение на диабетно болни и ендоскопски кабинет за горна и долна ендоскопия.

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯТ БЛОК е разположен в източното крило на сградата. Началник на блока е д-р Димитър Стойчев, специалист рентгенолог.


Диагностично-консултативният блок включва:

 

  • Приемно-консултативно отделение

 

  • Отделение по образна диагностика - разполага с кабинети по ултразвукова и рентгенова диагностика, както и с кабинет по компютърна томография.

 

  • Клинична лаборатория - 2-ри етаж в сградата на болницата в източното крило. Завеждащ лабораторията - д-р Елка Славева.

 

  • Болнична аптека

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение

Град Попово, Община Попово, кв. Запад
Телефон: 060823912, 060822401
Факс: 060823574
Интернет сайт: www.mbal-popovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед