Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово - Галерия

болница за активно лечение община попово

болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, медицинските услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, препоръчано болнично заведение попово

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Галерия

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Град Попово, Община Попово, ул. Лафонтен 20
Телефон: 060823912, 060822401
Факс: 060823574
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед