Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово - Контакти

авторитетно здравно заведение попово

авторитетно здравно заведение попово, амбулаторни прегледи попово, болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, висококвалифицирани медицински специалисти попово, висококвалифицирани медицински услуги попово, висококвалифицирани медицински услуги търговище, диагностика и лечение попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, качествени здравни услуги търговище, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, квалифицирана лечебна помощ търговище, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, мбал попово филиал търговище, медицински услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, многопрофилна болница за активно лечение попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, модерни техники за лечение попово, препоръчано болнично заведение попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Контакти

 

 

МБАЛ Попово ЕООД

 

гр. Попово 7800, кв. Запад


Централа тел. 0608 / 4 24 01


e-mail: mbal.popovo@abv.bg

 

 

Филиал Търговище


гр. Търговище, ул. Пирин № 16


Централа тел. 0601-  6 60 70


тел. 0879 02 77 88

 

e-mail: soligena@gmail.com

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение

Град Попово, Община Попово, кв. Запад
Телефон: 060842401
Интернет сайт: mbal-popovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед