Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

авторитетно здравно заведение попово

авторитетно здравно заведение попово, амбулаторни прегледи попово, болница за активно лечение община попово, болница за активно лечение попово, болнично заведение град попово, висококвалифицирани медицински специалисти попово, висококвалифицирани медицински услуги попово, висококвалифицирани медицински услуги търговище, диагностика и лечение попово, екип от компетентни лекари попово, заведение за болнична помощ попово, здравни услуги на европейско ниво попово, качествена и достъпна здравна помощ попово, качествени здравни услуги търговище, квалифицирана диагностична помощ попово, квалифицирана лечебна помощ попово, квалифицирана лечебна помощ търговище, лекари специалисти с богат опит попово, лечебно заведение град попово, лечебно заведение на територията на град попово, лечебно заведение на територията на община попово, мбал град попово, мбал попово, мбал попово филиал търговище, медицински услуги с високо качество попово, многопрофилна болница град попово, многопрофилна болница за активно лечение попово, модерна апаратура за прецизна диагностика попово, модерни техники за лечение попово, препоръчано болнично заведение попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Информация

Информация

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение.


Лечебно заведение с почти 100 годишна история. На 30 януари 1909 с царски указ на Фердинанд I е предвидено построяването на болница в град Попово. Започва да функционира като третостепенна държавна болница с капацитет 20 легла.


В момента МБАЛ - Попово разполага с 66 легла, разпределени в 6 стационарни отделения: терапевтично, неврологично, детско, хирургично, както и отделение по ортопедия и травматология и по анестезиология и интензивно лечение.


Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания. Извършва диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.


МБАЛ - Попово работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове.


Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.


МБАЛ - Попово разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


В лечебното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината, които с вещина прилагат обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.


Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите, тъй като не се къса връзката и личният лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на конкретния здравословен проблем.


МБАЛ - Попово се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение

Град Попово, Община Попово, кв. Запад
Телефон: 060842401
Интернет сайт: mbal-popovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово
Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Още Здравни заведения в Община Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово

Многопрофилна болница за активно лечение Попово, Попово

Многопрофилна болница за активно лечение град Попово е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Лечебно завед