Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД, Град Пловдив

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив АД е открита през 1952 година като Околийска болница - Пловдив на базата на кооперация Здравна самопомощ и ІІ-ра градска болница, която изпълнява роля на скарлатинозна.

 

През 1952 година болницата разполага с 75 легла в откритите вътрешно и хирургично отделение.

 

През 1956 година е разкрит АГ кабинет със завеждащ д-р Павел Данданов и ак. Събка Манолова.

 

През 1957 година болницата разполага общо със 150 легла, от които 60 терапевтични, 60 хирургични, 20 детски и 10 очни, а през 1971 година леглата са вече са 272.

 

През 1959 година болницата е преименувана на Окръжна болница - Пловдив и получава признание на мощен диагностично - лечебен и методичен център. В болницата се извършват апаратни и функционални изследвания от лекуващите лекари до 1960 година, когато се създава функционален кабинет с отговорник д-р Георги Толедов - ординатор във вътрешно отделение. Този кабинет прераства в мощен сектор за функционални изследвания под ръководството на д-р Михаил Даскалов от 1965 година.

 

През следващите години продължава разкриването на кабинети - очен, ушен, стоматологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, кардиологичен, урологичен, ендокринологичен, фитотерапевтичен и други.

 

През 1975 година е положен основният камък за строителството на нова Окръжна болница - Пловдив. Архитектурният план е изработен от авторски колектив с главен архитект Георги Петрович.

 

През 1984 година здравното заведение се премества в нова база на бул. България 234. В цялостната дейност на болницата се отстояват основните изисквания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на болните и тяхното ефикасно трудоустрояване.

 

През 1990 година е разкрито ушно и очно отделение, а през 1997 година Акушеро - гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет се присъединява към болницата.

 

На 04.04.2007 година, министърът на здравеопазването проф. д-р Радослав Гайдарски открива тържествено спешното отделение на болницата.

 

През 2009 година е създадена катетеризационна лаборатория към Отделението по интензивна терапия.

 

Специално оборудвана детска стая е открита през 2010 година към Отделението за новородени и недоносени деца на болница Пловдив.

 

МБАЛ - Пловдив АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

 

 • Диагностично - консултативен блок с представени приемно -диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена 
 • Стационарен блок 
 • Административно - стопански блок 
 • Болнична аптека.


Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика.

 

За периода на своето съществуване болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвременни техники за диагностика и лечение.

 

МБАЛ - Пловдив АД се стреми да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания. Да бъдат задоволени изискванията, нуждите и очакванията на пациентите чрез своевременност, достъпност, качество и количество на извършената работа.

 

През 2012 година болницата получава акредитационна оценка - Отличен за 5 години.

 

ОТДЕЛЕНИЯ

 

В МБАЛ - Пловдив АД функционират следните отделения :

 

 • Отделение по ендокринология
 • Отделение по ревматология
 • Отделение по нефрология
 • Отделение по Гастроентерология
 • Отделение по кардиология
 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение за кардиологично интензивно лечение и инвазивна кардиология
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Първо Хирургично отделение
 • Второ Хирургично отделение
 • Ортопедо-травматологично отделение
 • Урологично отделение
 • Отделение по Акушерство и Гинекология
 • Отделение по неонатология
 • Педиатрично отделение
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение по УНГ болести
 • Очно отделение
 • Спешно приемно отделение
 • Отделение по диализно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение по Образна Диагностика
 • Отделение по Функционална Диагностика
 • Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
 • Отделение по клинична патология
 • Съдебна медицина
 • Трансфузионна Хематология
 • Специализирана химична лаборатория
 • Аптека
 • ТЕЛК
 • Отделение по болнична хигиена и епидемиология

 

Контакти

Хотел Уелнес и Спа Исмена

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Освобождение
Телефон: 032959221
Интернет сайт: www.mbal.net

Галерия

Още Здравни заведения в Община Пловдив-град

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Денонощна аптека Мальовица

Денонощна аптека Мальовица, Пловдив

Аптека Мальовица, град Пловдив, бул. Васил Априлов 68 е един от лидерите в аптечния бранш. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър

Регистър на здравеопазването

ЕТ Д-р Недка Стайкова-Стоянова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, Пловдив

Д-р Недка Стайкова-Стоянова е практикуващ лекар - извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град Пловдив, ул. Гергана № 7, ДКЦ ІV, ет. 1. Специалист с дългого