Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛЕВЕН, Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛЕВЕН
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛЕВЕН

Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен е създадена през 1903 година като Девета дивизионна болница с цел медицинско осигуряване на армията в централна Северна България - задача, която болницата изпълнява и до днес.

 

Здравното заведение разполага със следните лечебни звена - диагностично - консултативен блок, отделения по хирургия, вътрешни болести, психо - неврология, физиотерапия, анестезиология и интензивно лечение, клинична и микробиологична лаборатории.

 

Базата разполага с компютърен томограф. Разкрита е и уникална лаборатория по неврофизиология.

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Плевени извършва дагностика и лечение на остри заболявания - травми, спешни хирургични заболявания, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение. Родилна помощ. Физиотерапия и болнична рехабилитация. Диагностика и консултации, поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения. 


Освен законово регламентирания контингент, в болницата могат да се лекуват граждански лица по сключените със Здравноосигурителната каса лечебни пътеки - астма, захарен диабет, ингвинална херния, нарушения на сърдечния ритъм, остър апендицит, пневмония, сърдечна недостатъчност, ХОББ, хронични заболявания на сливиците.


Многопрофилна болница за активно лечение към Военно Медицинска Академия обслужва военнослужащите от Плевенска, Ловешка, Габровска, В.Търновска и Русенска област.

 

Контакти

Къща КАРАМАНОВАТА КЪША

Телефон: 064822875
GSM: 064825393

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи