Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД, Град Пирдоп

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп е със седалище град Пирдоп, ул. Георги Бенковски 24.

 

Болничната помощ в град Пирдоп води своето начало с построяването през 1910 година на сградата на старата болница. Масивната двуетажна сграда е използвана като профилакториум за гръдни заболявания, а по - късно, като лечебно болнично заведение и дълго време служи за единствената Околийска болница с разкрити тридесет легла.


През 1951 година е открита нова болнична сграда, с 51 легла и разкрито Хирургично отделение. През 1968/69 година болницата е разширена с Вътрешно и Детско отделение.

 

През 1982 година е построена новата модерна сграда на сегашната болница в която са били разкрити 305 легла, като към основните четири отделения - Хирургично, Вътрешно, Детско и АГ. През 1983 година са разкрити сектор по УНГ болести и Неврологично отделение. През 1998 година е разкрит сектор по очни болести към отделението по УНГ болести.

 

Болничното лечение в град Пирдоп и района има почти стогодишна история.

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп е едно модерно за областта и страната лечебно заведение. Болницата разполага с достатъчно физически и морално годни пасивни и активни фондове, които спомагат за осъществяването на един съвременен лечебно - диагностичен процес.

 

Лечебно заведение извършва диагностика, профилактика и лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение, родилна помощ, рехабилитация.

 

Сградният фонд на болницата представлява монолитна блокова система в която са разположени всички функционални звена. Лечебното заведение разполага със съвременно медицинско и техническо оборудване, което позволява и прилагането на по - високи технологично - лечебни дейности.

 

МБАЛ - Пидоп има осемдесет легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности:  

 

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Нефрология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Пулмология
 • Акушерство и гинекология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Офталмология
 • Оториноларингология
 • Неврология
 • Детски болести
 • Неонатология
 • Физикална терапия и рехабилитация
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Обща и клинична патология.


В структурата на болницата има разкрито Отделение по хемодиализа.

 

Контакти

Къща Берковската къща

Град Пирдоп, Община Пирдоп, ул.Тинтява №61
Телефон: 071815929
Интернет сайт: mbalpirdop.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Пирдоп