Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД, Град Павликени

здравно заведение павликени

здравно заведение павликени, лечебно заведение павликени, мбал павликени, многопрофилна болница павликени

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

 

Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, неврология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

 

В МБАЛ - Павликени ЕООД се извършват диагностика и консултации по искане на лекари и стоматолози от други лечебни заведения.


Родилна помощ.


Рехабилитация.


Медико - козметични услуги.


Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.

 

МБАЛ – Павликени ЕООД разполага с четири функционално - обособени структурни блока :


Консултативно - Диагностичен с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.


Стационарен блок със сто шестдесет и девет легла състоящ се от :


Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.


Вътрешно отделение


Акушеро - гинекологично отделение с родилен и гинекологичет сектор


Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор


Неврологично отделение


Детско отделение


Болнична аптека


Административно - стопански блок състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.


МБАЛ – Павликени ЕООД осъществява своята дейност, спазвайки правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, спазвайки професионалната тайна и правата на пациента.

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД

Телефон: 0882889881, 0884704777, 0889200424, 0882838408, 0884704770
GSM: 0882663966, 0884704794, 0884704798, 08847047996, 0882373777, 0899941440

Още Здравни заведения в Община Павликени

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД, Павликени

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение