Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД

авторитетно лечебно заведение павликени

авторитетно лечебно заведение павликени, апаратура за прецизна диагностика павликени, болница град павликени, болница с модерна апаратура павликени, болнична помощ павликени, диагностика и лечение павликени, добри медицински специалисти павликени, добро лечебно заведение павликени, достъпна медицинска помощ павликени, здравни медицински грижи павликени, здравно заведение павликени, качествена медицинска помощ павликени, качествени здравни грижи павликени, качествени медицински услуги павликени, квалифициран медицински екип павликени, квалифицирана болнична помощ павликени, квалифицирана медицинска помощ павликени, лечебно заведение град павликени, лечебно заведение павликени, лечение и рехабилитация павликени, мбал павликени, медицинска помощ павликени, медицински грижи павликени, многопрофилна болница павликени, неотложна медицинска помощ павликени, прецизна диагностика павликени, своевременна болнична помощ павликени, спешна медицинска помощ павликени, съвременна болнична помощ павликени

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - ПавликениМногопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

 

През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид, затвърждавайки добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги.


МБАЛ - Павликени е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.


Разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилагат обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.


Лечебното заведение осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на болни; хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.

 

МБАЛ - Павликени е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

 

Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести, хирургия, педиатрия, неврология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

 

В МБАЛ - Павликени се извършват диагностика и консултации по искане на лекари от други лечебни заведения.


Рехабилитация


Медико - козметични услуги


Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.

 

МБАЛ - Павликени разполага с четири функционално - обособени структурни блока:


Консултативно - диагностичен с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.


Стационарен блок със сто шестдесет и девет легла състоящ се от:


Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.


Вътрешно отделение

 

Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор


Неврологично отделение


Детско отделение


Болнична аптека


Административно - стопански блок състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.


МБАЛ - Павликени осъществява своята дейност, спазвайки правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, спазвайки професионалната тайна и правата на пациента.

 

Болницата разполага със Звеното за спешна медицинска помощ, действащо на територията на община Павликени, под управлението на Център за спешна медицинска помощ във Велико Търново. Ръководи се на местно ниво от медицински фелдшер Миронова.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД

Град Павликени, Община Павликени, ул. Васил Петлешков 2
Телефон: 061055932, 061055922, 061098908
GSM: 0882373777, 0884704788
Факс: 061055926

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД

Още Здравни заведения в Община Павликени

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД, Павликени

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Осигурява качествена болнична помощ, съответна на общопри