Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД - Отделения и Специалисти

акушеро гинекологично отделение мездра

акушеро гинекологично отделение мездра , висококачествени медицински услуги мездра, ехографски кабинет мездра и региона, заведение за стационарно лечение мездра, мамограф в мездра и региона, мбал мездра, мбал мездра еоод, медико диагностични лаборатории мездра, медицински услуги на високо ниво мездра, многопрофилна болница мездра, отделение за реанимация регион мездра , отделение по образна диагностика мездра, отделение по обща и клинична патология , офталмолог в мездра и региона , регионално лечебно заведение мездра, хистологична лаборатория община мездра

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Отделения и Специалисти

 

Медико-диагностични лаборатории

 

Клинична лаборатория – ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Клинична лаборатория”, тел: 0878156850
Началник: д-р Красимира Георгиева, специалност „Клинична лаборатория”

 

Микробиологична лаборатория – ниво на компетентност - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Микробиология”.
Завеждащ: д-р Иванка Тодорова, специалност „Клинична микробиология”

 

Хистологична лаборатория

 

Отделение без легла
Отделение по обща и клинична лаборатория – Началник отделение д-р Елена Чилингирова – специалност „Обща и клинична патология”

 

Отделение по образна диагностика - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Образна диагностика”, тел: 0878157229.
Началник отделение: д-р Николай Баев –специалност „Рентгенология” ,
Лекарски екип: д-р Благовест Маринов – специалност „Образна диагностика”, д-р Венцислав Цветков– лекар специализант по Образна диагностика

- Рентген
- Мамограф
- Скенер
- Ехографски кабинет

 

Стационар

 

Отделение по вътрешни болести - ниво на компетентност – ниво ІI в изпълнение на медицински стандарт по „Вътрешни болести” – тел:0910/9-21-61; 0878167011
Началник отделение: д-р Крум Крумов – специалност „Вътрешни болести”
Лекарски екип: д-р Мариана Близнашка – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология, д-р Мария Алексиева – специалист по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Клинична алергология, д-р Пеца Киркова – специалист по Вътрешни болести, с тясна специалност Пулмология, д-р Минка Велева – специалист по Инфекциозни болести, д-р Любомир Цветанов - специалист по Вътрешни болести с тясна специалност „Гастроентерология” със сертификат за второ ниво на горна и долна ендоскопия, д-р Геновева Тодорова – специалист по Вътрешни болести, д-р Стела Велчева – специалист по Пулмология и фтизиатрия.
Консултанти : д-р Трифонка Цолова – специалист по хирургия с тясна специалност Урология, д-р Александър Ценев – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология - извършващ Ехокардиографии.

 

Отделение по педиатрия ниво на компетентност – ниво І в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия”, тел:0878167008
Началник: д-р Веселка Павлова – специалист по Детски болести.
Лекарски екип: д-р Виктор Донев – специалност Детски болести, д-р Петя Цветкова – лекар специализант по Детски болести, д-р Веселка Андреева – специалист по Детски болести. 
Консултант: д-р Мариана Киркова – специалист УНГ, отоневролог.

 

Отделение по акушерство и гинекология – ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” - Тел: 0878156731
Началник отделение: д-р Владимир Цеков – специалист по Акушерство и гинекология.
Лекарски екип: д-р Стелиана Цанова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Росица Махинова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Атанаска Ценова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Диана Йорданова - специализант по Акушерство и гинекология, д-р Веселин Николаев – специалист по Акушерство и гинекология.

 

Отделение по хирургия – ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” – тел: 0878157081
Началник: д-р Йордан Ценовски – специалност „Хирургия” и „Гръдна хирургия”.
 Лекарски екип: д-р Венцислав Анков – специалност Хирургия, притежаващ сертификат  за извършване на доплерсонографски изследвания, д-р Владимир Христов – специалност „Хирургия”, проф. Хайрабед Дереджян – специалност „Хирургия”, д-р Цветан Танчев – специалност „Хирургия”, д-р Янко Михайлов – специалност „Хирургия”, д-р Милян Игнатов– лекар специализант по Хирургия
 Консултанти: д-р Огнян Златев – специалност Съдова хирургия, Притежаващ сертификат за извършване на доплер-сонографски изследвания, проф. Христо Цеков – специалност Неврохирургия.

 

Отделение по нервни болести – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Нервни болести” - 0910/9-26-93 / 0878153094
Началник: д-р Митанка Костова – специалист Невролог, притежаваща сертификати за извършване на Електромиелографски изследвания.
 Лекарски екип: д-р Димитър Драганов – специалност „Нервни болести”, д-р Валерия Мраморенска – специалист „Нервни болести”, притежаваща сертификати за извършване на Електромиелографски и Електроенцефалографски изследвания, д-р Румяна Цветкова – лекар специализант по Нервни болести, д-р Веселин Петров - лекар специализант по Нервни болести

 

Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) - ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”, тел:0878152305
Началник отделение: д-р Мария Севдина – специалност Анестезиология и интензивно лечение.
Лекарски екип: д-р Красимир Николов – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Нина Мишонова – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Цеца Петрова – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Галина Балабанова – специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Тодор Лозанов – специалност „Акушерство и гинекология”, д-р Диана Дечовска – специализант Анестезиология и интензивно лечение, д-р Ростислав Стефанов – със специалност Анестезиология и интензивно лечение

 

Други

 

  - Болнична аптека


  - АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ, включващ:

 

  • Отдел “Финансово-икономически”
  • Отдел ”Информационно-техническо обслужване, деловодство и архив”
  • Материално и техническо снабдяване и обслужване
  • Централна стерилизационна
  • Централна пералня
  • Медицински транспорт
  • Кухненски блок
  • Закрита площадка за събиране и съхранение на опасни болнични отпадъци
  • Отоплителна централа

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Град Мездра, Община Мездра, обл. Самоков
Телефон: 091092423
Факс: 091092600
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Мездра

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД, Мездра

МБАЛ Мездра ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра. Дейността протича п