Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД - Отделения и Специалисти

авторитетно лечебно заведение мездра

авторитетно лечебно заведение мездра, акушеро гинекологично отделение мездра , апаратура за прецизна диагностика мездра, болница град мездра, болница с модерна апаратура мездра, болнична помощ мездра, висококачествени медицински услуги мездра, диагностика и лечение мездра, добри медицински специалисти мездра, добро лечебно заведение мездра, достъпна медицинска помощ мездра, ехографски кабинет мездра и региона, заведение за стационарно лечение мездра, здравни медицински грижи мездра, качествена медицинска помощ мездра, качествени здравни грижи мездра, квалифициран медицински екип мездра, мамограф в мездра и региона, мбал мездра, мбал мездра еоод, медико диагностични лаборатории мездра, медицински услуги на високо ниво мездра, многопрофилна болница мездра, отделение за реанимация регион мездра , отделение по образна диагностика мездра, отделение по обща и клинична патология , офталмолог в мездра и региона , препоръчана болница град мездра, регионално лечебно заведение мездра, хистологична лаборатория община мездра

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Отделения и Специалисти

 Медико-диагностични лаборатории

 

Клинична лаборатория - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по Клинична лаборатория, тел.: 091092651, 0878156850
Началник: д-р Красимира Георгиева, специалност Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория не работи по договор с НЗОК. Обслужва амбулаторни пациенти срещу заплащане на касата на лечебното заведение по цени на утвърден ценоразпис.

 

Микробиологична лаборатория - ниво на компетентност - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по Микробиология.
Завеждащ: д-р Иванка Тодорова, специалност Клинична микробиология

Лабораторията работи по договор с НЗОК

 

Хистологична лаборатория

 

Отделение без легла


Отделение по обща и клинична патология

Началник отделение: д-р Елена Чилингирова
Отделението не работи по договор с НЗОК. Обслужва амбулаторни пациенти срещу заплащане на касата на лечебното заведение по актуални цени на утвърден ценоразпис.

 

Отделение по образна диагностика - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по Образна диагностика, тел.: 091092738, 0878157229
Началник отделение: д-р Николай Баев - специалност Рентгенология

Лекарски екип: 
д-р Николай Минковски - специалност Рентгенология
д-р Венцислав Цветков - лекар специализант по Рентгенология

 

- Рентген

- Мамограф

- Скенер

- Ехографски кабинет

 

Стационар

 

Отделение по вътрешни болести - ниво на компетентност - ниво ІI в изпълнение на медицински стандарт по Вътрешни болести - тел: 091092161, 0878167011
Началник отделение: д-р Любомир Цветонав - специалист по Вътрешни болести с тясна специалност Гастроентерология. Притежава сертификат за второ ниво на горна и долна ендоскопия.

Лекарски екип:

д-р Петя Стайкова - специалист по вътрешни болести с тясна специалност по Ендокринология.
д-р Мариана Близнашка - специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология
д-р Геновева Тодорова - специалист по вътрешни болести
д-р Пеца Киркова - специалист по вътрешни болести, с тясна специалност Пулмология

Консултанти :

д-р Трифонка Цолова - специалист по вътрешни болести с тясна специалност Урология
д-р Александър Ценев - специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология

 

Отделение по педиатрия ниво на компетентност - ниво І в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия”, тел:0878167008
Началник: д-р Веселка Павлова - специалист по Детски болести.
Лекарски екип: д-р Веселка Андреева - специалист по детски болести
д-р Олга Василева - специалист по Детски болести
д-р Илмен Василев - специалист по детски болести
д-р Петя Цветкова - лекар специализант по детски болести

Консултант: д-р Мариана Киркова - специалист УНГ, отоневролог.

 

Отделение по акушерство и гинекология - ниво на компетентност - ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” - тел: 0878156731
Началник отделение: д-р Владимир Цеков - специалист по Акушерство и гинекология.
Лекарски екип:

д-р Стелиана Цанова - специалист по Акушерство и гинекология
д-р Росица Махинова - специалист по Акушерство и гинекология
д-р Радуил Попов - специалист по Акушерство и гинекология
д-р Веселин Николаев - специалист по Акушерство и гинекология

 

Родилното отделение на МБАЛ-Мездра ЕООД извършва изследване на слуха - универсален слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии на всички новородени деца в лечебното заведение.

 

Отделение по хирургия - ниво на компетентност - ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” - тел: 0878157081
Началник: д-р Ивайло Вълев - специалност Хирургия

Лекарски екип:

д-р Йордан Ценовски - специалност Хирургия и тясна специалност Гръдна хирургия
д-р Венцислав Анков - специалност Хирургия, притежава сертификат за извършване на доплерсонографски изследвания.
д-р Петьо Вълчев - специалност Хирургия
д-р Милян Игнатов - лекар специализант по Хирургия
д-р Гроздан Лозанов - лекар специализант по Ортопедия и травматология

Консултанти:
д-р Огнян Златев - специалност Съдова хирургия, Притежаващ сертификат за извършване на доплер-сонографски изследвания.
д-р Христо Цеков - специалност Неврохирургия

 

Неврологично отделение - ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по Нервни болести - тел.: 091092693, 0878153094
Началник: д-р Митанка Костова - специалист Невролог, притежава сертификати за извършване на Електромиелографски изследвания

Лекарски екип:
д-р Валерия Мраморенска - специалист Невролог, притежаваща сертификати за извършване на Електромиелографски и Електроенцефалографски изследвания.
д-р Румяна Цветкова - лекар специализант по Неврология

Консултанти:
д-р Марияна Киркова - специалист УНГ и Отоневрология
д-р Христо Цеков - специалист Неврохирург
д-р Николай Венковски - специалист Офталмолог

 

Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) - ниво на компетентност - ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”, тел:0878152305
Началник отделение: д-р Цеца Петрова - специалност Анестезиология

Лекарски екип:
д-р Красимир Николов - специалност Анестезиология
д-р Нина Мишонова - специалност Анестезиология
д-р Мария Ангелова - специалност Анестезиология
д-р Ростислав Стефанов - специалност Анестезиология

 

Други

 

Болнична аптека


Администативно стпански блок, включващ:

 

  • Отдел Финансово-икономически

 

  • Отдел Информационно-техническо обслужване, деловодство и архив

 

  • Материално и техническо снабдяване и обслужване

 

  • Централна стерилизационна

 

  • Централна пералня

 

  • Медицински транспорт

 

  • Кухненски блок

 

  • Закрита площадка за събиране и съхранение на опасни болнични отпадъци

 

  • Отоплителна централа

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Град Мездра, Община Мездра, ул. Янко Сакъзов 33
Телефон: 091092423
Факс: 091092600
Интернет сайт: mbal-mezdra.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Още Здравни заведения в Община Мездра

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД, Мездра

МБАЛ Мездра ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра. Дейността протича п